KDV Atalanta

Deze locatie wordt per 1 januari 2023 overgenomen door Allente. Inschrijven voor deze locatie is via Forte niet meer mogelijk. Heb je interesse in opvang bij Kindcentrum Atalanta? Kijk dan op de website van Allente. Ben je op zoek naar kinderopvang van Forte in Heerhugowaard? Bekijk dan ons gloednieuwe KDV Luna of BSO Luna in MyHealthClub in Heerhugowaard.

Deze locatie wordt per 1 januari 2023 overgenomen door Allente. Inschrijven voor deze locatie is via Forte niet meer mogelijk. Heb je interesse in opvang bij Kindcentrum Atalanta? Kijk dan op de website van Allente. Ben je op zoek naar kinderopvang van Forte in Heerhugowaard? Bekijk dan ons gloednieuwe KDV Luna of BSO Luna in MyHealthClub in Heerhugowaard.

Kinderdagverblijf Atalanta in Heerhugowaard is onderdeel van tweetalig Kindcentrum Atalanta voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de Stad van de Zon. Binnen het Kindcentrum is Forte verantwoordelijk voor de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang). Kindcentrum Atalanta staat voor het verbinden van opvoeding, opvang, onderwijs en ontspanning, gericht op het kind als toekomstige wereldburger. We hebben oog voor het individuele kind met zijn / haar talenten, elk kind heeft recht op het gevoel “ik ben welkom”.

Binnen het kinderdagverblijf Atalanta in Heerhugowaard zijn er drie groepen, deze groepen hebben allen een fijne eigen groepsruimte. De groepsruimten zijn sfeervol en overzichtelijk ingericht met verschillende speelhoeken, zoals een poppenhoek en bouwhoek. De buitenruimte is afgeschermd van het grote schoolplein van de basisschool en voorzien van een leuk klimhuis met glijbaan, een zandbak en er is veel speelmateriaal zoals fietsjes en loopkarren. Voor de baby’s is er een afgeschermd gedeelte waar ook buitenbedjes aanwezig zijn.

 • In samenwerking met een team van deskundigen geven wij vorm aan een doorgaande lijn: een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Iedereen is gelijkwaardig en samen zorgen we voor een veilige, tweetalige (=taalrijke), stimulerende en prikkelende omgeving voor de kinderen.
 • We werken conform de gedachte en systematiek van Early Bird. De methodiek van Early Bird is er op gericht om kinderen op natuurlijke wijze met Engels kennis te laten maken. Het accent ligt hierbij op de communicatieve vaardigheden.
 • We werken thematisch m.b.v. de methodes “Uk en Puk” en “Benny’s Playground”. Veel activiteiten worden vooraf gepland en uitgewerkt zoals knutselen, bewegingspellen en rollenspel. Het Engels integreren we in de activiteiten
 • Naast de themagerichte activiteiten zijn er ook een vaste rituelen zoals zingen voordat we gaan eten, genoeg ruimte voor vrij spel en we proberen zoveel mogelijk buiten te spelen.
Lees meer
 • Thema’s activiteiten uitjes en workshops
 • Buitenbedjes
 • Programma's afgestemd op leeftijd en belangstelling
 • Onderdeel Kindcentrum
 • Intensieve samenwerking school
 • Gevestigd in school
 • Soepele overgang basisschool
Inschrijven
KDV Atalanta
KDV Atalanta
KDV Atalanta
KDV Atalanta
KDV Atalanta
KDV Atalanta
KDV Atalanta
KDV Atalanta
KDV Atalanta

KDV Atalanta is onderdeel van Kindcentrum Atalanta

Maaike Kardinaal
De voordelen van een Kindcentrum!
De voordelen van een Kindcentrum; een fijne samenwerking met de school en met oog voor het individuele kind.
Maaike Kardinaal Clustermanager KDV Atalanta

KDV Atalanta

Zonnegloren 3
1704 ZE Heerhugowaard
LRK-nummer: 588183866

Aanvullende informatie

 • Openingstijden: 07:00 uur- 18:30 uur (m.u.v. feestdagen).
 • Halve dagen opvang mogelijk op woensdag en vrijdag van 07:30 – 13:00 en/of 13:00 – 18:30 uur
 • Vervroegde opvang mogelijk van 07:00 – 07:30 uur
 • De minimale afname is 2 dagdelen van 5,5 uur of 1 dag van 10 uur. De opvang wordt aangeboden in afgebakende tijdsblokken (hele dagen van 07:00 – 17:00 uur of van 07:30 – 18:30 uur).
 • Groepssamenstelling: babygroep de Maanvlinder (0-2 jaar, maximaal 12 plaatsen), peutergroep de Rotsvlinder  (2-4 jaar, maximaal 16 plaatsen) en verticale groep de Vuurvlinder (0-4 jaar, maximaal 12 kinderen).

KDV Atalanta is onderdeel van Kindcentrum Atalanta

Maaike Kardinaal
De voordelen van een Kindcentrum!
De voordelen van een Kindcentrum; een fijne samenwerking met de school en met oog voor het individuele kind.
Maaike Kardinaal Clustermanager KDV Atalanta

KDV Atalanta

Zonnegloren 3
1704 ZE Heerhugowaard
LRK-nummer: 588183866

Aanvullende informatie

 • Openingstijden: 07:00 uur- 18:30 uur (m.u.v. feestdagen).
 • Halve dagen opvang mogelijk op woensdag en vrijdag van 07:30 – 13:00 en/of 13:00 – 18:30 uur
 • Vervroegde opvang mogelijk van 07:00 – 07:30 uur
 • De minimale afname is 2 dagdelen van 5,5 uur of 1 dag van 10 uur. De opvang wordt aangeboden in afgebakende tijdsblokken (hele dagen van 07:00 – 17:00 uur of van 07:30 – 18:30 uur).
 • Groepssamenstelling: babygroep de Maanvlinder (0-2 jaar, maximaal 12 plaatsen), peutergroep de Rotsvlinder  (2-4 jaar, maximaal 16 plaatsen) en verticale groep de Vuurvlinder (0-4 jaar, maximaal 12 kinderen).

Ouders aan het woord:

Flexibele, lieve medewerkers die veel geven om mijn kind.
Een liefdevolle omgeving waar kinderen echt tevreden kunnen opgroeien.