KDV Atalanta

Kindcentrum Atalanta is een tweetalig kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de Stad van de Zon (Heerhugowaard). Binnen het Kindcentrum is Forte verantwoordelijk voor de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang). Kindcentrum Atalanta staat voor het verbinden van opvoeding, opvang, onderwijs en ontspanning, gericht op het kind als toekomstige wereldburger. We hebben oog voor het individuele kind met zijn / haar talenten, elk kind heeft recht op het gevoel “ik ben welkom”.

Kindcentrum Atalanta is een tweetalig kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de Stad van de Zon (Heerhugowaard). Binnen het Kindcentrum is Forte verantwoordelijk voor de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang). Kindcentrum Atalanta staat voor het verbinden van opvoeding, opvang, onderwijs en ontspanning, gericht op het kind als toekomstige wereldburger. We hebben oog voor het individuele kind met zijn / haar talenten, elk kind heeft recht op het gevoel “ik ben welkom”.

Binnen het kinderdagverblijf zijn er drie groepen, deze groepen hebben allen een fijne eigen groepsruimte. De groepsruimten zijn sfeervol en overzichtelijk ingericht met verschillende speelhoeken, zoals een poppenhoek en bouwhoek. De buitenruimte is afgeschermd van het grote schoolplein van de basisschool en voorzien van een leuk klimhuis met glijbaan, een zandbak en er is veel speelmateriaal zoals fietsjes en loopkarren. Voor de baby’s is er een afgeschermd gedeelte waar ook buitenbedjes aanwezig zijn.

  • In samenwerking met een team van deskundigen geven wij vorm aan een doorgaande lijn: een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Iedereen is gelijkwaardig en samen zorgen we voor een veilige, tweetalige (=taalrijke), stimulerende en prikkelende omgeving voor de kinderen.
  • We werken conform de gedachte en systematiek van Early Bird. De methodiek van Early Bird is er op gericht om kinderen op natuurlijke wijze met Engels kennis te laten maken. Het accent ligt hierbij op de communicatieve vaardigheden.
  • We werken thematisch m.b.v. de methodes “Uk en Puk” en “Benny’s Playground”. Veel activiteiten worden vooraf gepland en uitgewerkt zoals knutselen, bewegingspellen en rollenspel. Het Engels integreren we in de activiteiten
  • Naast de themagerichte activiteiten zijn er ook een vaste rituelen zoals zingen voordat we gaan eten, genoeg ruimte voor vrij spel en we proberen zoveel mogelijk buiten te spelen.
Lees meer
Thema’s activiteiten uitjes en workshops Buitenbedjes Programma's afgestemd op leeftijd en belangstelling Onderdeel Kindcentrum Intensieve samenwerking school Gevestigd in school Soepele overgang basisschool
KDV Atalanta
KDV Atalanta
KDV Atalanta
KDV Atalanta
KDV Atalanta

KDV Atalanta is onderdeel van Kindcentrum Atalanta

Kosten & praktische informatie

Alle handige informatie, praktisch ingedeeld onder verschillende kopjes. Klik op de knoppen om de informatie te lezen

Kindcentrum Atalanta
Dieuwke Tesselaar
Clustermanager KDV Atalanta

De voordelen van een Kindcentrum!

De voordelen van een Kindcentrum; een fijne samenwerking met de school en met oog voor het individuele kind.

Contact en openingstijden

KDV Atalanta

Zonnegloren 3
1704 ZE Heerhugowaard
0251- 658058
klantenservice@fortekinderopvang.nl
LRK-nummer: 588183866 GGD rapport

Aanvullende informatie

  • Openingstijden: 7.00 uur- 18.30 uur (m.u.v. feestdagen).
  • Halve dagen opvang mogelijk.
  • De minimale afname is 2 dagdelen van 5 uur of 1 dag van 8 uur. De opvang wordt aangeboden in afgebakende tijdsblokken.
  • Groepssamenstelling: babygroep de Maanvlinder (0-2 jaar, maximaal 12 plaatsen), peutergroep de Rotsvlinder  (2-4 jaar, maximaal 16 plaatsen) en verticale groep de Vuurvlinder (0-4 jaar, maximaal 12 kinderen).