Forte Kinderopvang zorgt tot en met 28 april voor noodopvang voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid. Deze noodopvang bieden wij voor zowel klanten als niet-klanten van Forte, en kwetsbare kinderen. Indien nodig, op verzoek, ook op afwijkende tijden zoals in het weekend, ’s avonds of ’s nachts (24/7). U kunt gebruik maken van de noodopvang nadat u zich hiervoor eerst heeft aangemeld.

Aanmelden noodopvang

U kunt alleen gebruik maken van de noodopvang nadat u zich hiervoor heeft aangemeld en van ons een mondelinge of schriftelijke bevestiging per e-mail heeft ontvangen. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.

Ouders die gebruik maken van Forte noodopvang

 • Voor bestaande Forte-klanten van zowel kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang als peutergroepen geldt: u kunt gebruik maken van de opvang zoals het in uw contract staat, maar het is ook mogelijk opvang naast uw vaste dagen af te nemen.
 • Heeft u geen contract met Forte Kinderopvang? U kunt uw kind na aanmelden alvast wel naar de door ons toegewezen locatie brengen. U wordt later verder geïnformeerd hoe we dit verder administratief vorm gaan geven en welke gegevens we nodig hebben.
 • Wij vragen u graag, indien mogelijk, om een schriftelijk bewijs van uw werkgever dat u in een cruciaal beroep, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid, werkt. U kunt deze werkgeversverklaring bijvoegen bij het aanmeldformulier of op een later moment afgeven op de locatie waar uw kind wordt opgevangen.
 • Indien dit mogelijk is, vragen we u uw kind vóór 9.00 uur of vóór 13.00 uur (bij halve dagopvang ‘s middags) te brengen. Om 9.00 uur en om 13.00 uur starten wij ons dagprogramma met alle kinderen. Zo kunnen alle kinderen zoveel mogelijk en volgens een vast ritme mee doen. Lukt dit niet voor 9.00 uur of voor 13.00 (bij halve dagopvang ‘s middags)? Dan horen we dat graag telefonisch van u, zodat onze pedagogisch medewerkers hier rekening mee kunnen houden. (Kinderen die opvang hebben vanaf het tijdstip dat school uit is, houden natuurlijk deze tijd aan).
 • Komt uw kind niet? Meld deze dan telefonisch af bij uw noodopvanglocatie! 
 • Heeft u verdere vragen over de noodopvang? Kijk dan ook eens onderaan deze pagina naar de veel gestelde vragen en antwoorden.

Extra maatregelen met ingang van 23 maart as.

Vanaf maandag 23 maart 2020 zijn de volgende extra maatregelen van toepassing. Deze komen boven op de al bestaande maatregelen.

 1. Ouders mogen de vestiging niet meer betreden. Ouders moeten daarom hun kinderen bij de deur afgeven en bij de deur ook weer ophalen. Hierbij dient ook de minimale afstand in acht te worden genomen: 1,5 meter. (Bij het brengen en halen van een baby is dit natuurlijk lastiger: dan zal een pm-er toch dichterbij moeten komen om deze over te nemen).
 2. Hou zoveel mogelijk afstand van elkaar! Minstens 1,5 meter.

Richtlijnen RIVM bij brengen kind

De eerder gecommuniceerde richtlijnen van het RIVM blijven van kracht. Hier geldt dat u uw kind niet mag brengen of op moet halen wanneer er sprake is van de volgende klachten: hoesten, neusverkoudheid, luchtwegklachten, keelpijn, verhoging en/of koorts.

Locaties

Er is één geclusterde Forte vestiging van BSO/KDV/POV per regio open. Openingstijden zijn van 7.00- 18.30 uur. Kinderen van de Peuteropvang worden als halve dagopvang opgevangen (openingstijd 7.30-13.00 uur). Onderstaande vestigingen zijn open voor noodopvang (wijzigingen onder voorbehoud).

Opvang voor KDV/POV/BSO ouders uit: Bergen, Schoorl
KDV De Wielewaal
Zakedijkje 38k, 1862 HB Bergen
Telefoon: 072-5814864
Opvang voor KDV/POV/BSO ouders uit: Heerhugowaard, Alkmaar
Kindcentrum Atalanta
Zonnegloren 3, 1704 ZE Heerhugowaard
Telefoon: 072-5723588, optie Vuurvlinder
Opvang voor KDV/POV/BSO ouders uit: De Rijp, Stompetoren, West-Graftdijk
KDV De Pauw
Jan Ploegerlaan 1E, 1483 VR De Rijp
Telefoon: 06 -19 18 79 79
Opvang voor KDV/POV/BSO ouders uit: Grootschermer, Middenbeemster, Zuidoostbeemster
KDV Ootje Tontel
Nicolaas Cromhoutlaan 3, 1462 JL  Middenbeemster
Telefoon: 0299 681981
Opvang voor KDV, POV, BSO ouders uit: Castricum
KDV Het Zandkasteel
Asserlaan 1, 1902 DS Castricum
Telefoon: 0251-675340
Opvang voor KDV ouders uit: Castricum
KDV De Vuurtoren
Dorcamp 3, 1902 AV Castricum
Telefoon: 0251-674921
Opvang voor KDV/POV/BSO ouders uit: Heiloo, Egmond, Akersloot
KDV De Vogeltuin
Kanaalweg 1, 1851 LP Heiloo
Telefoon: 072-5320787
Opvang voor BSO ouders uit: Heiloo, Egmond, Akersloot
BSO Boekenstein
Boekenstein 43a, 1852 WS Heiloo
Telefoon: 072 5324615

Vervoer naar noodopvang

Kinderen die gebruik maken van noodopvang op school, kunnen door ons na schooltijd bij school opgehaald worden en naar de locatie in de betreffende regio worden gebracht. Het is niet mogelijk om kinderen die vroeg gebracht worden tussentijds naar de noodopvang op school te brengen. Wel kunnen zij de hele dag opvang bij Forte Kinderopvang afnemen.

Geen Forte Ouderapp

Bestaande Forte ouders kunnen helaas geen gebruik maken van de Forte Ouderapp zoals zij gewend zijn. Uw kind ziek of afwezig melden of dagen ruilen via de app werkt dus niet. Heeft u vragen over een van deze zaken, dan neemt u contact op met het nummer van de locatie die uw kind opvangt.

Vragen?

Stel deze dan aan de vestiging waar uw kind wordt opgevangen of via noodopvang@fortekinderopvang.nl. Of kijk in onze veel gestelde vragen hieronder.

Tips

 • Inspiratiepagina voor kinderen: een pagina vol inspiratie en ook filmpjes voor onze Forte-kinderen, gemaakt door enkele van onze eigen pedagogisch medewerkers!
 • Inspiratiepagina voor ouders: tips om samen de nieuwe situatie door te komen, tips voor thuisonderwijs, maar ook tips voor ontspanning voor jezelf!
 • Bekijk hier het interview dat NH Nieuws hield met Esther Zijl, bestuurder van Forte Kinderopvang, over onze noodopvang en mogelijke 24/7 opvang die wij kunnen bieden.

 

 

Veelgestelde vragen noodopvang

Mensen die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep kunnen hun kind(eren) aanmelden noodopvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. De lijst van cruciale beroepsgroepen vindt u op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

De lijst van cruciale beroepsgroepen vindt u op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.

De noodopvang is beschikbaar voor alle kinderen waarvan een van de ouders werkt in een cruciale beroepsgroep. De extra uren die u nu noodgedwongen moet afnemen om in uw cruciale beroep aan het werk te kunnen blijven, zijn gratis. U ontvangt wel uw gebruikelijke factuur voor uw reguliere contracturen. Verzoek is om deze te blijven voldoen net als anders.

De noodopvang is beschikbaar voor alle kinderen waarvan een van de ouders werkt in een cruciale beroepsgroep, dus ook voor ouders die normaal geen gebruik maken van kinderopvang. De noodopvang is ook voor deze ouders gratis.

Wij vragen u schriftelijk bewijs van uw werkgever te overleggen dat u in een cruciaal beroep, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid, werkt. U neemt dit schriftelijke bewijs mee en geeft dit af op de groep van uw kind. Dit dient uiterlijk in de eerste week van de opvang in ons bezit te zijn.

Heeft u uw kind opgegeven voor noodopvang, maar komt hij/zij toch niet? Dan horen we dat graag zo snel mogelijk van u. Meld hem/haar dan telefonisch af bij uw noodopvanglocatie.

Hierbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM. U mag uw kind NIET brengen of u moet uw kind ophalen wanneer er sprake is van de volgende klachten: hoesten, neusverkoudheid, luchtwegklachten, keelpijn, verhoging en/of koorts.

De noodopvang is ook mogelijk voor kinderen met een zorgwekkende thuissituatie.

• Ziet u dat er behoefte is aan noodopvang ter ondersteuning voor een kwetsbaar kind(eren) in uw omgeving, neem dan contact op met ons via 0251-658058. Op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur en in het weekend en op feestdagen tussen 16.00 – 17.00 uur.

• Ziet u dat het echt niet goed gaat in een gezin in uw omgeving? Neem dan direct contact op met Veilig Thuis voor advies, bereikbaar op telefoonnummer 088 - 010 0502 op werkdagen.