Forte Kinderopvang zorgt voor noodopvang voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid. Deze noodopvang bieden wij voor zowel klanten als niet-klanten van Forte, en kwetsbare kinderen. Indien nodig, op verzoek, ook op afwijkende tijden zoals in het weekend, ’s avonds of ’s nachts (24/7).

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.

U kunt alleen gebruik maken van de noodopvang nadat u zich hiervoor heeft aangemeld en van ons een mondelinge of schriftelijke bevestiging per e-mail heeft ontvangen.

Aanmelden noodopvang

Voor ouders die geen klant bij Forte zijn:

 • Valt u in de categorie cruciale beroepen en wilt u gebruik maken van noodopvang (eventueel op afwijkende tijden)? Vult u dan bijgaand aanmeldformulier in.
 • Wij vragen u graag om – indien mogelijk – een schriftelijk bewijs van uw werkgever dat u in een cruciaal beroep, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid, werkt.  
 • Bij vragen kunt u bellen met de afdeling Klantenservice via 0251-65 80 58 of e-mail noodopvang@fortekinderopvang.nl. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

Voor ouders die wel klant bij Forte zijn: 

 • Valt u in de categorie cruciale beroepen en wilt u gebruik maken van noodopvang (eventueel op afwijkende tijden)? U kunt dit aangeven op de vestiging waar uw kind wordt opgevangen.
 • Wij vragen u graag om – indien mogelijk – een schriftelijk bewijs van uw werkgever dat u in een cruciaal beroep, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid, werkt.  
 • Bij vragen kunt u bellen met de afdeling Klantenservice via 0251-65 80 58 of e-mail noodopvang@fortekinderopvang.nl. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

Noodopvang kinderdagverblijf en peuteropvang

Openingstijden zijn van 7.30- 18.30 uur.  (Indien u eerder noodopvang nodig heeft, horen we dat graag even van u). Kinderen van de Peuteropvang worden als halve dagopvang opgevangen (openingstijd 7.30-13.00 uur). Voor ’s avonds, ’s nachts en in het weekend blijft de 24/7 noodopvang beschikbaar.

Voor ouders die geen klant bij Forte zijn:
Er wordt in overleg een locatie bepaald waar uw kind wordt opgevangen.

Voor ouders die wel klant bij Forte zijn:
Wij streven ernaar dat Forte ouders terecht kunnen op de eigen locatie. Mocht uw kind op andere dagen komen, dan in uw contract vermeld staat, dan is het mogelijk dat het niet op de eigen locatie opgevangen kan worden: hierover zal contact met u opgenomen worden. U kunt gebruik maken van de opvang zoals het in uw contract staat, maar het is ook mogelijk opvang naast uw vaste dagen af te nemen.

Noodopvang Buitenschoolse opvang

Voordat de school start en nadat de school uit is, kunnen kinderen op de locatie van Forte terecht.

 • Voorschoolse opvang is vanaf 7.30 uur.  (Indien u eerder noodopvang nodig heeft, horen we dat graag even van u). Eindtijd BSO is 18.30 uur. Voor ’s avonds, ’s nachts en in het weekend blijft de 24/7 noodopvang beschikbaar.
 • Tijdens schooltijd worden de kinderen voor noodopvang opgevangen door de school zelf. Dit is vastgesteld door de Rijksoverheid.
 • Op dagen dat kinderen NIET naar school gaan, is er voor noodopvangkinderen WEL BSO opvang voor en na schooltijd.

Voor ouders die geen klant bij Forte zijn:
Er wordt in overleg een locatie bepaald waar uw kind wordt opgevangen.

Voor ouders die wel klant bij Forte zijn:
Wij streven ernaar dat Forte ouders  terecht kunnen op de eigen locatie, zoals gebruikelijk was vóór de coronacrisis. Mocht uw kind op andere dagen komen, dan in uw contract vermeld staat, dan is het mogelijk dat het niet op de eigen locatie opgevangen kan worden: hierover zal contact met u opgenomen worden. Voor Forte klanten geldt dat er meer BSO uren mogen worden afgenomen dan in uw contract staat.

Coronamaatregelen

Kinderen blijven thuis of er wordt gevraagd ze direct op te halen in de volgende gevallen:

 • Met luchtwegklachten; neusverkoudheid, hoesten en moeilijk ademen/benauwdheid
 • Met koorts boven 38 graden Celsius
 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben
 • Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis
 • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten tot dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven
 • Bij koorts (vanaf 38 graden Celsius) blijft iedereen in het huishouden thuis.

Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de coronamaatregelen op onze vestigingen.

Vragen?

Stel deze dan aan de vestiging waar uw kind wordt opgevangen of via noodopvang@fortekinderopvang.nl. Of kijk in onze veel gestelde vragen hieronder.

Tips

 • Inspiratiepagina voor kinderen: een pagina vol inspiratie en ook filmpjes voor onze Forte-kinderen, gemaakt door enkele van onze eigen pedagogisch medewerkers!
 • Inspiratiepagina voor ouders: tips om samen de nieuwe situatie door te komen, tips voor thuisonderwijs, maar ook tips voor ontspanning voor jezelf!
 • Bekijk hier het interview dat NH Nieuws hield met Esther Zijl, bestuurder van Forte Kinderopvang, over onze noodopvang en mogelijke 24/7 opvang die wij kunnen bieden.

 

 

Veelgestelde vragen noodopvang

U kunt zich op deze dag evengoed voor noodopvang tijdens schooltijd tot de school wenden. Onze BSO’s zijn deze dag, net als andere schooldagen, alleen vóór en na schooltijd geopend voor noodopvang.

Dit is vastgesteld door de Rijksoverheid:
Op de dagen dat kinderen met ouders in een cruciaal beroep en kinderen met een kwetsbare thuissituatie niet zijn ingedeeld om naar school (en aansluitend naar de BSO) te gaan, kunnen zij tijdens de reguliere schooltijden op school terecht voor de noodopvang en buiten de reguliere schooltijden op de BSO.

Voor noodopvang tijdens schooltijd op vrijdag 22 mei kunt u dus wenden tot de school. Na – en eventueel vóór – schooltijd zijn onze BSO’s open voor noodopvang.

Mensen die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep kunnen hun kind(eren) aanmelden noodopvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. De lijst van cruciale beroepsgroepen vindt u op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

De lijst van cruciale beroepsgroepen vindt u op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.

De noodopvang is beschikbaar voor alle kinderen waarvan een van de ouders werkt in een cruciale beroepsgroep. De extra uren die u nu noodgedwongen moet afnemen om in uw cruciale beroep aan het werk te kunnen blijven, zijn gratis. U ontvangt wel uw gebruikelijke factuur voor uw reguliere contracturen. Verzoek is om deze te blijven voldoen net als anders.

De noodopvang is beschikbaar voor alle kinderen waarvan een van de ouders werkt in een cruciale beroepsgroep, dus ook voor ouders die normaal geen gebruik maken van kinderopvang. De noodopvang is ook voor deze ouders gratis.

Wij vragen u, indien mogelijk, schriftelijk bewijs van uw werkgever te overleggen dat u in een cruciaal beroep, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid, werkt. U neemt dit schriftelijke bewijs mee en geeft dit af op de groep van uw kind of voegt het toe bij het aanmeldformulier.

Heeft u uw kind opgegeven voor noodopvang, maar komt hij/zij toch niet? Dan horen we dat graag zo snel mogelijk van u. Meld hem/haar dan telefonisch af bij uw noodopvanglocatie.

De noodopvang is ook mogelijk voor kinderen met een zorgwekkende thuissituatie.

• Ziet u dat er behoefte is aan noodopvang ter ondersteuning voor een kwetsbaar kind(eren) in uw omgeving, neem dan contact op met ons via 0251-658058. Op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur en in het weekend en op feestdagen tussen 16.00 – 17.00 uur.

• Ziet u dat het echt niet goed gaat in een gezin in uw omgeving? Neem dan direct contact op met Veilig Thuis voor advies, bereikbaar op telefoonnummer 088 - 010 0502 op werkdagen.