Extra opvang en ruilservice

Waar we voorheen heel gemakkelijk gehoor konden geven aan het ruilen van opvangdagen, merken we dat dit nu helaas vaak niet lukt. Dit komt omdat de meeste locaties simpelweg vol zitten en we vaak niet genoeg medewerkers hebben om de kinderen op te vangen.

Bij Forte ontvang je vanaf 2023 vier ruildagen per kind per kalenderjaar (naar rato). Ouders met kinderen op het kinderdagverblijf of de BSO hebben daarmee de mogelijkheid om per kind vier keer per kalenderjaar kosteloos een andere dag af te nemen. Hiermee bieden we ouders bij calamiteiten of feestdagen toch enige flexibiliteit. Dit blijft uiteraard een service en kan alleen als er plek is op de groep en dit niet leidt tot inzet van extra medewerkers.

De optie om te ruilen of een extra dag aan te vragen is beschikbaar in onze Ouderapp, waar je als klant bij Forte Kinderopvang een inlog voor krijgt. Alle informatie over ruilen en extra opvang aanvragen, vind je als Forte-ouder in de Ouderapp onder de informatiepagina’s.