Extra opvang en ruilservice

Plotseling overwerk, een ziekenhuis- of tandartsafspraak, (school)vakantie, mantelzorg geven, ziekte. We snappen dat je soms de behoefte hebt om de gebruikelijke opvangdag van je kind te ruilen. Of in sommige gevallen een of meerdere extra opvangdagen kunt gebruiken. Uiteraard helpen je we hier als kinderopvangorganisatie heel graag bij!

Waar we hier voorheen heel gemakkelijk gehoor aan konden geven, merken we dat dit nu helaas vaak niet lukt. Dit komt omdat de meeste locaties simpelweg vol zitten en we vaak niet genoeg medewerkers hebben om de kinderen op te vangen.

De optie om te ruilen of een extra dag aan te vragen is beschikbaar in onze Ouderapp, waar je als klant bij Forte Kinderopvang een inlog voor krijgt. Echter, houd er rekening mee dat het niet altijd lukt om het verzoek toe te kennen. Alle ins en outs over ruilen en extra opvang aanvragen, vind je als Forte-ouder in de Ouderapp onder de informatiepagina’s.