Extra opvang en ruilservice

Extra opvang

Plotseling overwerk, een ziekenhuis- of tandartsafspraak, schoolvakantie, mantelzorg geven, ziekte of vakantie van andere opvang? Bij Forte Kinderopvang kunt u extra opvang afnemen via de Forte Ouderapp. Extra opvang is mogelijk vanaf een dagdeel, ook tijdens de schoolvakanties, en kan tot op de dag zelf tot 9.00 uur worden aangevraagd. Extra dagen worden via een factuur achteraf berekend.

Ruilservice

Ruilen van vaste dagen/dagdelen kan via de Forte Ouderapp. Dit kan binnen een periode van 4 weken vooraf of achteraf, gerekend ten opzichte van de dag waarop het kind afwezig is. Ouders die 3 dagen per week of meer opvang afnemen (en dus in het kwantumtarief vallen) hebben hiervoor een ruimere periode: zij kunnen vanaf 1/1/21 ruilen binnen 8 weken vooraf en 8 weken achteraf.

De ruilservice kun je bijvoorbeeld inzetten als je kind op de vaste opvangdag ziek is, op vakantie is, of als het gewoon beter uitkomt om een keer te ruilen. Een ruildag kan tot 2 werkdagen van tevoren worden aangevraagd. Absentie kan tot 9.00 uur van de dag vóór absentie worden doorgegeven. Gebeurt dit na dit tijdstip, dan vervalt de dag.

Let op! Het ruilen van vaste opvangdagen is een extra service. Wij proberen zoveel mogelijk aan ruilverzoeken gehoor te geven maar geven hiervoor geen garanties. Ruildagen worden toegekend mits de bezetting dit toelaat, en is pas in te zetten nadat de vestiging hiervan de bevestiging via het Forte Ouderportaal heeft gestuurd.