Extra opvang en ruilservice

Waar we voorheen heel gemakkelijk gehoor konden geven aan het ruilen van opvangdagen, merken we dat dit nu helaas vaak niet lukt. Dit komt omdat de meeste locaties simpelweg vol zitten en we vaak niet genoeg medewerkers hebben om de kinderen op te vangen.

Bij Forte ontvang je vanaf 2024 op het Kinderdagverblijf een aantal ruildagen per kind per kalenderjaar (naar rato en soort contract):

  • 8 ruildagen per jaar voor een contract tot en met 2 dagen opvang per week per kind;
  • 12 ruildagen per jaar voor een contract vanaf 3 dagen opvang per week per kind.

Ouders met kinderen op het kinderdagverblijf of de BSO kunnen onbeperkt ruilen. Dit blijft uiteraard een service en kan alleen als er plek is op de groep en dit niet leidt tot inzet van extra medewerkers. 

De optie om te ruilen of een extra dag aan te vragen is beschikbaar in onze Ouderapp, waar je als klant bij Forte Kinderopvang een inlog voor krijgt. Alle informatie over ruilen en extra opvang aanvragen, vind je als Forte-ouder in de Ouderapp onder de informatiepagina’s.

Voor de Peuteropvang is het vanwege de aard van dienstverlening, met vaste gecombineerde ochtenden, niet mogelijk om ruildagen aan te vragen.