Management Team

De dagelijkse leiding van Forte Kinderopvang is in handen van het Management Team, bestaande uit:

  • Esther Zijl, bestuurder
  • Erica Jaasma, regiomanager
  • Annemarie Breukels, regiomanager
  • Arthur de Flart, manager financiën en salarisadministratie

 

management team forte kinderopvang

 

Clustermanagers

De dagelijkse leiding over de locaties ligt bij de clustermanagers. Per locatie kun je zien wie dat is.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van Stichting Forte Kinderopvang. De werkzaamheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Forte Kinderopvang. De Raad van Bestuur bestaat uit mevrouw E. Zijl.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt volgens moderne governance principes toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De werkzaamheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Forte Kinderopvang. De Raad van Toezicht is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK).

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer G.F. Ruiten, voorzitter en lid auditcommissie en lid remuneratiecommissie
  • De heer A.P. Timmerman, lid auditcommissie
  • Mevrouw C.E. Vonk, lid remuneratiecommissie
  • De heer H.J. Ruijter.
  • Mevrouw G.C.M. Blok.
  • Mevrouw L.A.M. Mechielsen.

Esther Zijl
Esther Zijl
Bestuurder Forte Kinderopvang
Forte Kinderopvang laat je groeien. Maar groeien doe je niet alleen. Daar heb je anderen voor nodig. Want samen weet en kun je meer. Wij werken elke dag samen met kinderen, hun ouders of opvoeders, het onderwijs en andere organisaties aan een basis voor het leven. Samen laten we kinderen volledig tot bloei komen. En als we dit bereiken, groeien we allemaal.