De Oudercommissies (OC) vertegenwoordigen de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers. De Oudercommissie Alkmaar vertegenwoordigt KDV Bloom. De OC komt zelfstandig, of in overleg met ouders, met voorstellen en ideeën rondom de opvang. Op organisatieniveau worden de commissies vertegenwoordigd door de Centrale Oudercommissie.

Even voorstellen, de leden van de Oudercommissie Alkmaar:

  • Lotte Marijne
  • Josien Maas

Nieuwsbrief en bereikbaarheid

Om je op de hoogte te houden van alle Oudercommissie zaken ontvang je op initiatief van de OC via het ouderportaal de nieuwsbrief. Wanneer je vragen en/of opmerkingen hebt, kun je de leden van de oudercommissie altijd aanspreken of mailen naar oc.alkmaar@fortekinderopvang.nl .

Vergaderingen en notulen

De notulen van de OC vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter, via e-mail: oc.alkmaar@fortekinderopvang.nl of bij Forte Kinderopvang via susangoudsblom@fortekinderopvang.nl.

Word je ook lid?

Naast het feit dat je inspraak heeft in de kwaliteitsverbetering rondom de kinderopvang, biedt het lidmaatschap van de OC meer voordelen. Zo heb je regelmatig een gezellige bijeenkomst met andere ouders. Je bent meer betrokken bij de opvang van je kind en goed op de hoogte van de kwaliteit en inhoud van de kinderopvang van Forte. Ook krijg je meer inzicht in de wet- en regelgeving rondom de kinderopvang en in beleidszaken en protocollen. Als dank ontvangt je bovendien elk jaar een extra dag opvang per kind.

Aanmelden kan via de aanmeldpagina.  Ook kun je contact opnemen met de voorzitter van de Oudercommissie.