De Oudercommissies (OC) vertegenwoordigen de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers. De Oudercommissie Egmond vertegenwoordigt alle vestigingen in Egmond Binnen en Egmond aan Zee. De OC komt zelfstandig, of in overleg met ouders, met voorstellen en ideeën rondom de opvang. Op organisatieniveau worden de commissies vertegenwoordigd door de Centrale Oudercommissie.

Even voorstellen

De leden van de Oudercommissie:

  • Karin Baart (KDV De Bereboot)
  • Chantal Althof (KDV De Bereboot)
  • Danielle Kool – Van Rijn (POV De Berenboot)
  • Sanne van Leeuwen (KDV De Zeesterretjes)

Voor de onderstaande vestigingen zijn wij op zoek naar nieuwe leden!

  • BSO Herenweg
  • KDV en POV De Zeesterretjes
  • POV De Branding

Nieuwsbrief, bereikbaarheid en vergaderingen

Om je op de hoogte te houden van alle Oudercommissie zaken ontvang je op initiatief van de OC via het ouderportaal de nieuwsbrief. Wanneer je vragen en/of opmerkingen heeft, kun je de leden van de oudercommissie altijd aanspreken of mailen: oc.egmond@fortekinderopvang.nl.

Ook ben je welkom bij vergaderingen van de OC. De notulen van de OC vergaderingen worden via de Nieuwsbrief gecommuniceerd, of zijn op te vragen bij de voorzitter van de bewuste Oudercommissie, bij Forte Kinderopvang via susangoudsblom@fortekinderopvang.nl.

Word je ook lid?

Voor de oudercommissies zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden! Naast het feit dat je inspraak hebt in de kwaliteitsverbetering rondom de kinderopvang, biedt het lidmaatschap van de OC meer voordelen. Zo heb je regelmatig een gezellige bijeenkomst met andere ouders. Je bent meer betrokken bij de opvang van je kind en goed op de hoogte van de kwaliteit en inhoud van de kinderopvang van Forte. Ook krijg je meer inzicht in de wet- en regelgeving rondom de kinderopvang en in beleidszaken en protocollen. Als dank ontvang je bovendien elk jaar een extra dag opvang per kind.

Aanmelden kan via de aanmeldpagina.  Ook kun je contact opnemen met de voorzitter van de bewuste Oudercommissie.