De Oudercommissies (OC) vertegenwoordigen de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers. De Oudercommissie Castricum vertegenwoordigt alle vestigingen in Castricum, met uitzondering van KDV Het Stokpaardje. De OC komt zelfstandig, of in overleg met ouders, met voorstellen en ideeën rondom de opvang. Op organisatieniveau worden de commissies vertegenwoordigd door de Centrale Oudercommissie.

Even voorstellen, de leden van de Oudercommissie Castricum:

 • Stijn Schoen, Voorzitter OC en COC (BSO De Boomhut)
 • Truike Veerman (BSO Het Vossenhol)
 • Tamara de Graaf (KDV De Vuurtoren)
 • Elena Roman (KDV De Vuurtoren)
 • Dorien Atsma (KDV Het Zandkasteel, BSO Cunera)
 • Marjolein Spoorenberg (KDV Het Zandkasteel, BSO Het Vossenhol)
 • Paulien Visser (BSO De Boomhut en BSO Cunera)
 • Dorina Okker (BSO De Puikman)

Nieuwsbrief en bereikbaarheid

Om je op de hoogte te houden van alle Oudercommissie zaken ontvang je op initiatief van de OC via het ouderportaal de nieuwsbrief. Wanneer je vragen en/of opmerkingen hebt, kun je de leden van de oudercommissie altijd aanspreken of mailen naar oc.castricum@fortekinderopvang.nl.

Vergaderingen en notulen

Ook ben je welkom bij vergaderingen van de OC Castricum. De volgende vergaderingen zijn gepland in 2021 op: 1 november vanaf 20.00 uur in BSO De Boomhut, Sokkerwei 6 in Castricum. De notulen van de OC vergaderingen worden via de Nieuwsbrief gecommuniceerd, of zijn op te vragen bij de voorzitter, via e-mail: oc.castricum@fortekinderopvang.nl of bij Forte Kinderopvang via susangoudsblom@fortekinderopvang.nl.

Even voorstellen: OC Het Stokpaardje

De leden van de Oudercommissie KDV Het Stokpaardje:

 • Mevr. Beemsterboer
 • Kristel Westmijer-Braak
 • Minne Boelens

Nieuwsbrief en bereikbaarheid

Om je op de hoogte te houden van alle Oudercommissie zaken ontvang je op initiatief van de OC via het ouderportaal de nieuwsbrief. Wanneer je vragen en/of opmerkingen hebt, kun je de leden van de oudercommissie altijd aanspreken of mailen naar oc.kdvstokpaardje@fortekinderopvang.nl.

Word je ook lid?

Vanuit de vestigingen KDV De Speelboom, BSO De Puikman, BSO Montessori, BSO De Kustlijn, POV ’t Drempeltje, POV Cunera, peutergroep Visser ’t Hooft en peuterklas Montessori wordt er gezocht naar nieuwe leden. Naast het feit dat je inspraak heeft in de kwaliteitsverbetering rondom de kinderopvang, biedt het lidmaatschap van de OC meer voordelen. Zo heb je regelmatig een gezellige bijeenkomst met andere ouders. Je bent meer betrokken bij de opvang van je kind en goed op de hoogte van de kwaliteit en inhoud van de kinderopvang van Forte. Ook krijg je meer inzicht in de wet- en regelgeving rondom de kinderopvang en in beleidszaken en protocollen. Als dank ontvangt je bovendien elk jaar een extra dag opvang per kind.

Aanmelden kan via de aanmeldpagina.  Ook kun je contact opnemen met de voorzitter van de Oudercommissie.