De Oudercommissies (OC) vertegenwoordigen de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers. De Oudercommissie Beemster vertegenwoordigt alle vestigingen in de Beemster. De OC komt zelfstandig, of in overleg met ouders, met voorstellen en ideeën rondom de opvang. Op organisatieniveau worden de commissies vertegenwoordigd door de Centrale Oudercommissie.

Om je op de hoogte te houden van alle Oudercommissie zaken ontvang je op initiatief van de OC via het ouderportaal de nieuwsbrief. Ook ben je welkom bij vergaderingen van de OC. Wanneer je vragen en/of opmerkingen hebt, kun je de leden van de oudercommissie altijd aanspreken of mailen. Via de centrale contactpersoon van Forte Kinderopvang kun je tevens informatie opvragen per mail via susangoudsblom@fortekinderopvang.nl.

Even voorstellen

De leden van de Oudercommissie de Beemster:

BSO & POV De Boomhut (stuur een e-mail)

  • Kirsten Douma (BSO De Boomhut)
  • Judith Mellema (BSO De Boomhut)
  • Linda Dirks (POV De Boomhut)
  • Wendy Mooy (POV De Boomhut)

KDV De Boomhut (stuur een e-mail)

  • Marie-Jose Glandorff (voorzitter)
  • Ilona Kuperus
  • Danielle van Kleef

KDV Ootje Tontel (stuur een e-mail)

  • Annemarie van Tilborg
  • Vacature

BSO & POV De Speelhut (stuur een e-mail)

  • Vacatures

Nieuwe leden gezocht!

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Voor de locaties van Forte De Beemster zoeken we nog ouders voor de oudercommissie vanuit KDV Ootje Tontel, BSO en Peuteropvang de Speelhut.

Heb je een kind dat gebruik maakt van een van deze drie opvangmogelijkheden en wilt je met ons meepraten, meld je dan aan voor de vrijwillige functie van

OUDERCOMMISSIELID m/v

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:
– overlegt met de vestigingsmanager
– adviseert gevraagd en ongevraagd de vestigingsmanager
– bevordert goede en heldere informatie aan ouders
– bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindcentrum
– fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Wij zoeken ouders die:
– mee willen praten en beslissen
– de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
– willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
– hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor ons kindercentrum
– minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn

Wij vergaderen ongeveer 4-5 x per jaar en houden de emailbox voor de oudercommissie bij.

Mocht je geïnteresseerd zijn, maar graag eerst wat meer informatie willen, kunt u altijd de vestigingsmanager of een van de ouders van de oudercommissie aanspreken. Een keer op proef meevergaderen kan ook altijd!

Aanmelden?

Bent je geïnteresseerd? Aanmelden kan via het inschrijfformulier Ook kun je contact opnemen met de voorzitter van de bewuste Oudercommissie.