De Oudercommissies (OC) vertegenwoordigen de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers. De Oudercommissie De Rijp vertegenwoordigt alle vestigingen in de Graft- De Rijp. De OC komt zelfstandig, of in overleg met ouders, met voorstellen en ideeën rondom de opvang. Op organisatieniveau worden de commissies vertegenwoordigd door de Centrale Oudercommissie.

Even voorstellen

Misschien wist je als lezer nog niet van ons bestaan af, maar daar wordt nu verandering in gebracht! Als OC hebben wij namens de ouders adviesrecht, dit houdt in dat wij gevraagd en ongevraagd advies mogen en moeten geven over het bestaande en nieuwe beleid van de kinderopvang. Dit kan zijn op thema’s zoals: voeding, openingstijden, activiteiten met de kinderen en tarieven. Zo hebben we op verzoek van Forte advies uitgebracht over het Voedingsprotocol Kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. We streven ernaar om minimaal 4x per jaar bijeen te komen, daarnaast hebben we via de moderne communicatiemiddelen doorlopend contact met elkaar.

Mocht je als ouder een vraag of opmerking hebben met betrekking tot de kinderopvang, dan kan je deze het beste direct bespreken met de pedagogisch medewerkers en/of de vestigingsmanager. Er kunnen ook redenen zijn waardoor je je vraag of opmerking liever via de OC stelt. In dat geval kan je ons direct aanspreken wanneer je ons ziet of anders een mail sturen naar: oc.derijp@fortekinderopvang.nl.

OC De Rijp bestaat uit:

  • Nicole Heinis, moeder van Lotte en Sara (BSO en POV De Pauw)
  • Ivon van Loon (KDV en BSO De Pauw)
  • Gea Besseling (KDV De Pauw)
  • Chrismary Olivero Hernandez (POV De Pauw)

Nieuwsbrief en vergaderingen

Om je op de hoogte te houden van alle Oudercommissie zaken ontvang je op initiatief van de OC via het ouderportaal de nieuwsbrief. Ook ben je welkom bij vergaderingen van de OC. De notulen van de OC vergaderingen worden via de Nieuwsbrief gecommuniceerd, of zijn op te vragen bij de voorzitter van de bewuste Oudercommissie, bij Forte Kinderopvang via susangoudsblom@fortekinderopvang.nl.

Word je ook lid?

Voor de oudercommissies zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden! Naast het feit dat je inspraak hebt in de kwaliteitsverbetering rondom de kinderopvang, biedt het lidmaatschap van de OC meer voordelen. Zo heb je regelmatig een gezellige bijeenkomst met andere ouders. Je bent meer betrokken bij de opvang van je kind en goed op de hoogte van de kwaliteit en inhoud van de kinderopvang van Forte. Ook krijg je meer inzicht in de wet- en regelgeving rondom de kinderopvang en in beleidszaken en protocollen. Als dank ontvang je bovendien elk jaar een extra dag opvang per kind.

Aanmelden kan via de aanmeldpagina.  Ook kun je contact opnemen met de voorzitter van de bewuste Oudercommissie.