De Oudercommissies (OC) vertegenwoordigen de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers. Elke vestiging van Forte Kinderopvang heeft een OC. De OC komt zelfstandig, of in overleg met ouders, met voorstellen en ideeën rondom de opvang. Op organisatieniveau worden de commissies vertegenwoordigd door de Centrale Oudercommissie.

Via de Nieuwsbrief van Forte Kinderopvang word je op de hoogte gehouden van alle zaken omtrent de OC. Wanneer je vragen en/of opmerkingen hebt, kun je de leden van de oudercommissie altijd aanspreken of mailen.

De leden van de Oudercommissie:

Kindcentrum Atalanta: oc.atalanta@fortekinderopvang.nl

  • Maarten van der Paard (KDV), voorzitter
  • Erik de Vrueh (KDV)

In verband met de doorstroming zoeken we nieuwe leden!

Vergaderingen en agenda

De notulen van de OC vergaderingen worden via de Nieuwsbrief gecommuniceerd, of zijn op te vragen bij de voorzitter van de bewuste Oudercommissie, via e-mail: susangoudsblom@fortekinderopvang.nl.

Word je ook lid?

Voor de oudercommissies zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden! Naast het feit dat je inspraak hebt in de kwaliteitsverbetering rondom de kinderopvang, biedt het lidmaatschap van de OC meer voordelen. Zo heb je regelmatig een gezellige bijeenkomst met andere ouders. Je bent meer betrokken bij de opvang van je kind en goed op de hoogte van de kwaliteit en inhoud van de kinderopvang van Forte. Ook krijg je meer inzicht in de wet- en regelgeving rondom de kinderopvang en in beleidszaken en protocollen. Als dank ontvang je bovendien elk jaar een extra dag opvang per kind.

Aanmelden kan via de aanmeldpagina.  Ook kun je contact opnemen met de voorzitter van de bewuste Oudercommissie.