De Oudercommissies (OC) vertegenwoordigen de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers. De Oudercommissie Stompetoren vertegenwoordigt alle vestigingen in Stompetoren.  De OC komt zelfstandig, of in overleg met ouders, met voorstellen en ideeën rondom de opvang. Op organisatieniveau worden de commissies vertegenwoordigd door de Centrale Oudercommissie.

Via de Nieuwsbrief van Forte Kinderopvang word je op de hoogte gehouden van alle zaken omtrent de OC. Wanneer je vragen en/of opmerkingen heeft, kun je de leden van de oudercommissie altijd aanspreken of mailen.

De leden van de Oudercommissie Stompetoren:

  • Linda Schaap-IJdel (KDV en BSO De Wiekslag)
  • Niels Kraaipoel (BSO De Wiekslag)
  • Joyce van der Does – Hensen (KDV De Wiekslag)
  • Dobarah Pittana-Yeboah (KDV De Wiekslag)
  • Rachel Posdijk (POV De Wiekslag)

Nieuwsbrief, bereikbaarheid en vergaderingen

Om je op de hoogte te houden van alle Oudercommissie zaken ontvang je op initiatief van de OC via het ouderportaal de nieuwsbrief. Wanneer je vragen en/of opmerkingen hebt, kun je de leden van de oudercommissie altijd aanspreken of mailen: oc.stompetoren@fortekinderopvang.nl.

Ook ben je welkom bij vergaderingen van de OC. De notulen van de OC vergaderingen worden via de Nieuwsbrief gecommuniceerd, of zijn op te vragen bij de Oudercommissie of bij Forte Kinderopvang via susangoudsblom@fortekinderopvang.nl. 

Word je ook lid?

Voor de oudercommissies zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden! Naast het feit dat je inspraak hebt in de kwaliteitsverbetering rondom de kinderopvang, biedt het lidmaatschap van de OC meer voordelen. Zo heb je regelmatig een gezellige bijeenkomst met andere ouders. Je bent meer betrokken bij de opvang van je kind en goed op de hoogte van de kwaliteit en inhoud van de kinderopvang van Forte. Ook krijg je meer inzicht in de wet- en regelgeving rondom de kinderopvang en in beleidszaken en protocollen. Als dank ontvang je bovendien elk jaar een extra dag opvang per kind.

Aanmelden kan via de aanmeldpagina.  Ook kun je contact opnemen met de voorzitter van de bewuste Oudercommissie.