Kind ziek

Mijn kind is ziek

Als een kind zich niet lekker voelt, heeft het extra verzorging en aandacht nodig die we tijdens de opvang niet altijd kunnen bieden. Enerzijds omdat onze organisatie daar niet (voldoende) op is toegerust, anderzijds omdat het in een aantal gevallen in verband met infectiegevaar of besmettingsgevaar niet wenselijk is dat een kind de opvang bezoekt. Om te beoordelen of je kind de opvang al dan niet kan bezoeken, nemen wij in de eerste plaats altijd de gezondheid en het welbevinden van het zieke kind en van andere kinderen als uitgangspunt. 

Je kind ziek melden

Door te bellen naar de vestiging van je kind kun je de ziekmelding doorgeven. Dit kan ook via de Forte Ouderapp: je kiest dan in het menu voor “Agenda –> Afwezigheid doorgeven”. Meld je je kind 24 uur van tevoren of eerder af, dan kun je deze dag als ruildag inzetten. Dit geldt alleen voor kinderdagopvang en BSO. In de Forte Ouderapp onder Locatie vind je de werkwijze van onze ruilservice.

Mijn kind moet medicijnen tijdens de opvangtijd

Heeft je kind tijdens de opvang een medicijn nodig, dan vragen we je hierover vooraf te overleggen met de medewerkers op de locatie. Dat geldt zowel voor medicijnen op recept als homeopathische middelen en zelfzorgmiddelen. Onze medewerkers kunnen het geneesmiddel toedienen als je hen een ingevuld formulier medicijnverstrekking hebt gegeven plus de bijsluiter van het middel. Op het formulier staat om welk medicijn het gaat en hoe vaak jouw kind het nodig heeft. Deze zijn op de vestiging verkrijgbaar.