Voorwaarden

Forte Kinderopvang hanteert voor haar kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang de algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Bekijk deze algemene voorwaarden hier: