Over Forte

Veel gestelde vragen over de opvang

Hier vind je veel gestelde vragen over onze opvang. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Natuurlijk, je bent van harte welkom! Via de website kun je direct een rondleiding aanvragen.
Tijdens de rondleiding krijg je een indruk van onze opvang en worden je vragen beantwoord door een van onze pedagogisch medewerkers. We laten je heel graag rondkijken en kennismaken met onze locaties en onze medewerkers!

De afdeling klantenservice neemt na ontvangst van het online ingevulde formulier binnen 3 werkdagen contact met je op om een afspraak te maken. Samen spreken we de precieze datum voor de rondleiding af. Rondleidingen op onze BSO's en peuteropvanglocaties vinden altijd plaats in schoolweken en binnen de openingstijden van de locatie. Voor peuteropvang leiden we je graag rond in de ochtend en bij buitenschoolse opvanglocaties in de middag.

Vul je gegevens in op het online inschrijfformulier. Na je aanmelding neemt de afdeling klantenservice contact met je op om een aanbod te doen dat zoveel mogelijk bij jouw wensen aansluit.

Wij doen onze uiterste best om je direct een plek te bieden. Is er toch geen plaats vrij op de dagen of locatie die je wilt, dan bellen we je om de alternatieven te bespreken.

We doen ons uiterste best ieder kind dat bij ons wordt aangemeld te plaatsen. Het komt soms voor dat er een wachtlijst ontstaat bij een van onze locaties. Onder Praktische informatie => beleid=> plaatsingsbeleid vind je meer informatie over onze werkwijze bij plaatsing. https://fortekinderopvang.nl/praktische-informatie/beleid/plaatsingsbeleid/

Op het moment dat je kind is geplaatst bij het kinderdagverblijf (en de overeenkomst getekend) wordt je door de vestiging uitgenodigd voor een intakegesprek voor een eerste kennismaking. Dan praten we verder over praktische zaken, zoals het ritme, voeding en wendagen. Je kunt al je wensen bespreken. En we vertellen hoe het er aan toe gaat op het kinderdagverblijf, peuteropvang of de buitenschoolse opvang.

Ja, je kind kan vanaf de ingangsdatum (de datum zoals aangegeven in de overeenkomst) komen wennen op onze locaties. Tijdens het intakegesprek spreken we dit concreet met je af.

Ja. We horen graag wanneer je baby eet en slaapt, zodat hij snel kan wennen aan zijn nieuwe situatie. En zijn er andere dingen waar wij rekening mee kunnen houden? Dan horen we dat graag.

Op de vestiging is flesvoeding (Nutrilon en Hero 1 + 2 standaard) op de groep aanwezig. Als je gebruik maakt van een ander merk of speciale voeding, dan vragen wij je dit mee te geven. Op meerdere locaties bieden we de mogelijkheid van een warme biologische maaltijd aan (vanaf 6 maanden oud).

Op de vestiging worden luiers verstrekt.

Heb je andere opvangdagen nodig voor korte of langere tijd? Dan kan een tijdelijke contractwijziging de oplossing zijn. Onze afdeling klantenservice weet precies wat de mogelijkheden zijn: bel 0251-658058 of neem contact op via het contactformulier.

In principe eindigt de opvang op het kinderdagverblijf en de peuteropvang automatisch op de dag voorafgaand aan de vierde verjaardag van je kind. Wil je eerder opzeggen? Dat kan, houd wel rekening met een opzegtermijn van 1 maand. Het opzeggen van je overeenkomst kan per e-mail via klantenservice@fortekinderopvang.nl

Wil je de plaats op het kinderdagverblijf na de 4e verjaardag van je kind voor korte tijd verlengen, dan kun je dit per e-mail of telefoon bij onze klantenservice aanvragen.

Voor de Buitenschoolse opvang (BSO) loopt de overeenkomst af op de laatste dag van de zomervakantie van het jaar dat je kind in groep 8 zit. Wil je eerder opzeggen? Dat kan, houd wel rekening met een opzegtermijn van 1 maand. Het opzeggen van je overeenkomst kan per e-mail via klantenservice@fortekinderopvang.nl.

Dit hoeft niet via een nieuw inschrijfformulier. Als de algemene gegevens al bij ons bekend zijn, is het voldoende om via het contactformulier het 2e of volgend kind in te schrijven. Elk kind krijgt bij plaatsing wel een ‘eigen’ opvangovereenkomst.

Ja, dat kan, als er die dag plek is in de groep. Via de Ouderapp kun je dit aanvragen. Dit kan tot 9.00 uur van dezelfde dag. Voor de kosten van deze extra dag opvang krijg je een extra factuur óf betaal je met een nog geldig tegoed.

Ja, kinderen komen in vaste groepen met vaste pedagogisch medewerkers. Elk kind krijgt daarnaast zijn eigen mentor toegewezen.

Kinderen worden op verschillende manieren opgehaald van school: lopend of met de auto. Met ouders van oudere kinderen kan met de BSO de afspraak gemaakt worden zelf lopend of fietsend naar de BSO te komen.

- Wanneer je kind opgehaald wordt door een ander persoon dan gebruikelijk, dien je dit van tevoren aan de pedagogisch medewerkers te melden. Er worden geen kinderen meegegeven met derden zonder toestemming van de ouders.
- Wij geven je kind in principe niet mee aan een minderjarige. Komt iemand anders je kind ophalen, dan moet dit iemand zijn van 16 jaar of ouder. Dit geldt ook voor broers, zussen en andere familieleden.

We hebben een uniek aanbod van workshops en activiteiten die we afstemmen op de leeftijd en belangstelling van de kinderen. Een aanbod dat prikkelt en inspireert, kinderen hun talenten laat ontdekken en ze laat groeien. We prikkelen kinderen om het beste uit zichzelf te halen en bereiden hen voor op de toekomst. Ze leren hun eigen mogelijkheden volledig te benutten en hun talenten te ontdekken. Zo kunnen ze met lef deze uitdagende wereld tegemoet treden.

Heb je een vraag over betalingen of facturen? Bel dan tijdens werkdagen 9.00-17.00 uur met onze afdeling klantenservice 0251-658058, of via het online contactformulier.

Je betaalt de kinderopvang vooraf aan Forte Kinderopvang. Iedere maand ontvang je op of rond de 20e een factuur voor de daaropvolgende maand. Op of rond de 27e vindt de incasso van de opvangkosten plaats.

Onze calculator berekent wat je netto betaalt voor de opvang op KDV of BSO na aftrek van de kinderopvangtoeslag. je verzamelinkomen vindt je op de laatste belastingaangifte of -aanslag of bereken je via de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten die ouders maken voor kinderopvang. Deze overheidsbijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders. De Belastingdienst keert de toeslag uit. Op de website van de Belastingdienst vind je uitgebreide informatie over de kinderopvangtoeslag. Wil je direct weten wat jouw netto kosten zijn voor kinderopvang? Maak dan een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

Wij versturen de jaaropgave per mail over het voorgaande jaar in de 2e helft van februari van ieder kalenderjaar. In dit overzicht zijn alle uren opgenomen die in het voorgaande jaar gefactureerd zijn. Op grond van deze jaaropgave maakt de Belastingdienst een definitieve jaarafrekening van de Kinderopvangtoeslag. Deze moet je dus goed bewaren.

De Wet Kinderopvang vraagt Forte Kinderopvang gegevens aan te leveren voor de controle van de Kinderopvangtoeslag. Daarom zijn wij verplicht BSN-nummers van jou en je kind(eren) te registreren.

In het Landelijk Register Kinderopvang staan alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuteropvangvestigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Je hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag als je gebruik maakt van kinderopvang uit het LRK.

Het LRK-nummer (LRK staat voor Landelijk Register Kinderopvang) kun je op twee plekken vinden:

1. Het LRK-nummer staat onderaan de webpagina van jouw locatie, onder Contact, aanvullende informatie.

2. Op de plaatsingsovereenkomst.

3. Op je maandelijkse factuur.

4. In het LRK-register kun je het nummer opzoeken. Je hoeft daar alleen de naam van de locatie en de plaatsnaam in te vullen.

De Belastingdienst wil voor de Kinderopvangtoeslag graag weten hoeveel uur opvang je gemiddeld per maand afneemt.

Opvanguren KDV:
Op basis van de opvangtijden in het contract wordt het aantal opvanguren op jaarbasis berekend. Het aantal opvanguren op jaarbasis wordt vervolgens gedeeld door 12 gelijke termijnen.

Opvanguren BSO:
Deze wordt berekend op basis van het tijdstip dat de school uitgaat tot 18.30 uur. Op basis van de opvangtijden in de overeenkomst wordt het aantal opvanguren op jaarbasis berekend. Het aantal opvanguren op jaarbasis wordt vervolgens gedeeld door 12 gelijke termijnen.

Opvanguren peuteropvang:
Op basis van de opvangtijden in het contract wordt het aantal opvanguren op jaarbasis berekend. Dit is gebaseerd op 40 weken peuteropvang (in vakanties van de basisscholen is de peuteropvang gesloten). Het aantal opvanguren op jaarbasis wordt vervolgens gedeeld door 12 gelijke termijnen.

Heb je vragen over het aantal opvanguren? Neem dan contact op met de afdeling klantenservice.

Als je werkloos wordt, heb je (onder bepaalde voorwaarden) nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Het is mogelijk om deze periode langer te rekken, door je dagen te spreiden. Stel dat je kind altijd 3 dagen per week naar de opvang ging. Dan kan hij ook de 3 maanden nadat je werkloos bent geworden nog 3 dagen per week naar de opvang gaan en krijg je de kinderopvangtoeslag die je gewend was. Maar je kunt er ook voor kiezen om hem de eerste 3 maanden 2 dagen per week te brengen en de maanden daarna 1 dag per week. Let op: je moet de dagen wel opmaken binnen het lopende kalenderjaar. Je leest hier meer over op de website van de Belastingdienst.

We doen er alles aan om je kind zorgzaam op te vangen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Aarzel dan niet om ons dat te laten weten. Waar je opmerking, tip of klacht ook over gaat, samen komen we vast tot een oplossing.

Op onze pagina "Jouw Mening" (Onder "Praktische informatie") lees je hoe we omgaan met klachten.

Peuteropvang: Onze Peuteropvanggroepen zijn 40 weken per jaar open. De totale kosten voor 40 weken opvang worden verspreid over 12 maanden gefactureerd, zodat je elke maand hetzelfde bedrag betaalt.

BSO: Je hebt een overeenkomst voor opvang in schoolweken. Het aantal uren opvang op jaarbasis (40 schoolweken) berekenen en brengen we in 12 gelijke, maandelijkse termijnen in rekening, ongeacht of het een lange of een korte maand betreft of een maand waarin een vakantieweek valt.

De kosten voor kinderopvang zijn inkomensafhankelijk. Het doel hiervan is om kinderopvang voor elk gezin betaalbaar te houden. Als jij en je partner allebei werken of een erkende opleiding volgen, kunnen jullie kinderopvangtoeslag aanvragen. Ga naar onze rekentool om direct je netto kosten uit te rekenen.

De Belastingdienst ziet het kind met de meeste uren altijd als eerste kind. Voor tweede en volgende kinderen ontvang je een hoger percentage kinderopvangtoeslag.

Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) heeft als eerste doel de brede algemene ontwikkeling te stimuleren van kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Daarnaast bieden we kinderen die de Nederlandse taal niet of matig beheersen extra ondersteuning in het leren van de Nederlandse taal. Een goede taalontwikkeling tussen 0 en 4 jaar is belangrijk voor het latere leren op de basisschool en voor de totale ontwikkeling van kinderen. Via de VVE programma’s werken we actief aan het verminderen of voorkomen van (het risico op) ontwikkelingsachterstanden bij kinderen.

Op het consultatiebureau wordt aangegeven of jouw kind tot deze doelgroep behoort. Zo ja, dan krijg je een verwijsformulier Voor- en Vroegschoolse Educatieve programma’s mee. Hiermee kun je bij de peuteropvang aangeven dat jouw kind aan het VVE programma mag deelnemen. In dat geval wordt de financiering (ouderbijdrage) aangepast

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen al vroegtijdig samen met andere kinderen spelen en zich ontwikkelen als voorbereiding op de basisschool. Daarom komt zij je tegemoet wanneer je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag. Is jouw kind tussen 2 en 4 jaar en gaat het naar een erkende Peuteropvang? Dan kun je een “verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag” invullen en een inkomensverklaring van de Belastingdienst inleveren. Op basis van die gegevens wordt bepaald welk deel van de kosten door de Gemeente wordt bijgedragen en hoog jouw eigen ouderbijdrage is.

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd, zelfs verplicht, om het Burgerservicenummer (BSN) van ouders of verzorgers en dat van hun kind te hebben. Het BSN is o.a. nodig voor de jaarlijkse aanlevering van de opvanggegevens aan de Belastingdienst (jaaropgaven). Zonder een BSN registreert de Belastingdienst de opvanggegevens niet. Dit kan ervoor zorgen dat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag terug eist.

De BSO’s van Forte Kinderopvang zijn geopend als de school waar Forte Kinderopvang mee samenwerkt dicht is (dus tijdens vakanties en studiedagen). Het aantal lesuren en schooltijden van een school bepaalt het aantal marge/studiedagen per jaar. Hier zitten tussen de scholen grote verschillen en hoe ze “vallen “cq worden gepland op verschillende wijze. Studie- en of margedagen zijn niet meegenomen in de berekening van de opvangkosten. Mede omdat iedere school een verschillende aantal studiedagen per jaar heeft. Een vakantiedag is inzetbaar op een studiedag. Als je kind op die dag al naschoolse opvang heeft, betaal je alleen de aanvullende extra uren.

Stabiliteit op de groepen is belangrijk voor Forte. Stabiliteit door een zoveel mogelijk vast pedagogisch team op elke groep in te zetten, maar ook stabiliteit binnen de groep zelf. In de afgelopen jaren is de opvang van een gemiddelde opvangcontract gedaald. Dat betekent dat er steeds meer verschillende kinderen in een groep aanwezig zijn. Dit heeft invloed op de groepsstabiliteit. Groepsstabiliteit wil zeggen dat aanwezige kinderen regelmatig dezelfde kinderen tegenkomen die ze goed kennen. Forte kinderopvang wil proberen met een kwantumkorting een grotere wekelijkse afname van dag(delen) aan te moedigen, zodat de groepsstabiliteit toeneemt en kinderen dus vaker dezelfde kinderen in hun groep tegenkomen.

Voor ouders met onregelmatige werktijden en diensten bieden we een beperkt aantal plaatsen flexibele opvang. Dit geeft de mogelijkheid om je werkrooster en kinderopvang op elkaar af te stemmen. Voor hen houden wij gedurende de hele week (afhankelijk van de grote van hun overeenkomst) een plaatsje vrij. De kosten van deze opvang liggen hierdoor hoger dan het reguliere tarief. We willen graag het aanbod van flexibele opvang behouden voor ouders die dit echt nodig hebben.

Mocht je, door veranderde omstandigheden, de kinderopvangdagen van je kind willen veranderen, dan kun je dit schriftelijk bij afdeling klantenservice aanvragen. Afdeling klantenservice behandelt de aanvraag en bekijkt of en wanneer de wijziging mogelijk is. Uiterlijk één week na ontvangst van het verzoek informeren wij je over de mogelijkheden. Als de wijziging (nog) niet mogelijk is, plaatsen wij de aanvraag – in overleg met jou – op een wachtlijst. Indien je het aantal opvangdagen/dagdelen wilt verminderen, geldt de opzegtermijn zoals in de Algemene voorwaarden staat vermeld.

Nee, wanneer je gebruik maakt van kinderdagopvang, wordt je kind niet automatisch op de aanvraaglijst voor de BSO geplaatst. Dit omdat wij veelal niet weten naar welke school jouw kind zal gaan en de BSO gekoppeld is aan de school. Rond de derde verjaardag zullen wij je erop attenderen dat je kind aangemeld kan worden voor een plaats bij één van onze BSO locaties.