Jouw mening

Door de frisse blik en ervaringen van ouders krijgt Forte beter inzicht in de verwachtingen en behoeftes die onder ouders en kinderen van Forte leeft. Je kunt je ideeën en mening op veel verschillende manieren geven: we horen ze graag!!

Klachten en wensen

Wanneer er iets voor verbetering vatbaar is gaan we graag met je in gesprek. Zo kunnen we in goed overleg een oplossing zoeken of onze dienstverlening aanpassen. Indien dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kun je een formele klacht indienen via onze medewerkers, per e-mail of via onze website. Klik hier voor de klachtenregeling ‘Ouder van Forte Kinderopvang’.

Indien de klacht niet met Forte Kinderopvang kan worden opgelost kun je je wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang. Dit klachtenloket is verbonden aan De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Je kunt ook direct een klacht indienen bij het Klachtenloket, of terecht voor onafhankelijke en deskundige informatie en advies: kijk op www.klachtenloket-kinderopvang.nl, via info@klachtenloket-kinderopvang.nl of bel 0900-1877. Het Klachtenloket kan telefonisch bemiddelen tussen de ouder en ondernemer of een onafhankelijke, externe mediator inschakelen. Hier kun je de folder van het klachtenloket kinderopvang downloaden. Hierin staat meer informatie over hoe ouders kunnen handelen bij een klacht.

Wanneer de tussenkomst van het Klachtenloket Kinderopvang niet leidt tot een oplossing, kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zij zijn per post te bereiken via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer 070-3105310