Onze organisatie

Bij Forte Kinderopvang zijn kinderen toekomstbouwers. Zij zijn de leiders en veranderaars van de toekomst. Hierbij richten we ons op een duurzame wereld en leren de kinderen dat zij hier invloed op hebben. Dat vraagt om een groeimindset en veel nieuwsgierigheid. Zo geven we bij Forte alle kinderen de beste basis voor de toekomst en laten we kinderen een leven lang groeien.

Forte Kinderopvang verzorgt als maatschappelijke stichting sinds 1969 kinderopvang in Noord-Holland. Forte Kinderopvang heeft ruim 400 deskundige en betrokken medewerkers in dienst. We vangen wekelijks bijna 3.000 kinderen op binnen kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang.

Maatschappelijke kinderopvang betekent ook dat wij geen winstoogmerk hebben. Alle opbrengsten die er worden gemaakt vloeien terug in de organisatie in het voordeel van kinderen en medewerkers. Zoals voor extra scholing en begeleiding van medewerkers, goede binnen – en buitenruimtes, materialen en activiteiten voor kinderen. Zo maken we kwalitatieve opvang, maar ook innovatie mogelijk.

Onze opvang richt zich op een duurzame wereld en leren de kinderen dat zij hier invloed op hebben. We zetten ons daarbij in voor inclusiviteit en kansengelijkheid voor kinderen én medewerkers: iedereen hoort erbij! We werken graag samen met scholen, gemeentes, verzorgingstehuizen, kinderboerderijen, sportclubs en andere lokale bedrijven en instellingen. Samen maken we ons sterk om de kansen van alle kinderen te vergroten.