Onze organisatie

Bij Forte Kinderopvang zijn kinderen toekomstbouwers. Zij zijn de leiders en veranderaars van de toekomst. Hierbij richten we ons op een duurzame wereld en leren de kinderen dat zij hier invloed op hebben. Dat vraagt om een groeimindset en veel nieuwsgierigheid. Zo geven we bij Forte alle kinderen de beste basis voor de toekomst en laten we kinderen een leven lang groeien.

Forte Kinderopvang verzorgt als maatschappelijke stichting sinds 1969 kinderopvang in Noord-Holland. Forte Kinderopvang heeft ruim 400 deskundige en betrokken medewerkers in dienst. We vangen wekelijks bijna 3.000 kinderen op binnen kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang.