Meerjarenstrategie Forte Kinderopvang

Bij ons zijn kinderen toekomstbouwers. Zij zijn de leiders en veranderaars van de toekomst. Hierbij richten we ons op een duurzame wereld en leren de kinderen dat zij hier invloed op hebben. Dat vraagt om een groeimindset en veel nieuwsgierigheid. Zo geven we bij Forte alle kinderen de beste basis voor de toekomst en laten we kinderen een leven lang groeien.

Dit vormt de basis van onze Meerjarenstrategie, waarin we de koers hebben uitgezet die we tot en met 2025 willen varen. Hierin spelen duurzaamheid en innovaties een grote rol.

Onze toekomst hebben we ingericht samen met onze medewerkers, clustermanagers en Raad van Toezicht, maar óók samen met een afvaardiging van onze kinderen. Zij hebben ook inspraak in onze plannen. Want kinderen zijn de leiders en veranderaars van de toekomst: de toekomstbouwers.

Meerjarenstrategie in beeld

Hieronder zie je onze Meerjarenstrategie gevat in een illustratie. Zo krijg je een goed beeld van onze plannen voor de komende jaren en wat deze bijdragen aan de ontwikkeling van je kind! Deze kun je hier ook openen in een PDF.

 

Forte Meerjarenstrategie

Missie, visie en Fortewaarden

Onze missie blijft onveranderd: samen het beste uit jezelf halen. Ook onze Fortewaarden Veilig, Welkom, Groei en Lef blijven onze leidraad bij het pedagogisch handelen. Onze visie wijzigt wel.

Onze missie blijft onveranderd: samen het beste uit jezelf halen. Ook onze Fortewaarden Veilig, Welkom, Groei en Lef blijven onze leidraad bij het pedagogisch handelen. Onze visie wijzigt wel.

Onze visie voor komende jaren hebben we met elkaar vastgesteld: Samen geven we kinderen de beste basis voor de toekomst en stimuleren we blijvende nieuwsgierigheid.

 

Lees meer
raad van toezicht

Nieuwsgierigheid

Bij Forte zorgen we ervoor dat kinderen de nieuwsgierigheid die ze hebben hun leven lang blijven ontwikkelen en benutten. Onze pedagogisch medewerkers moedigen kinderen aan in hun nieuwsgierigheid, gaan avonturen met hen aan en helpen hen richting te geven.

Natuurbeleving en duurzaamheid

We kiezen hierbij bewust voor een groene wereld, waarin we veel buiten zijn. Zo maken we de kinderen bewust van hun natuurlijke omgeving waarin duurzaamheid en zorgdragen voor de wereld belangrijk is.

Avontuurlijk spelen en groeien

Bij Forte dagen we kinderen uit om ervaringen op te doen door op avontuur te gaan. En met storytelling en gamification brengen onze pedagogisch medewerkers onderwerpen via verhalen en real life games tot leven. Zo zijn de kinderen in staat om een eigen fantasiewereld te scheppen en daarmee te vernieuwen. Perfect voor onze toekomstbouwers!

Groeimindset

We helpen onze toekomstbouwers naar een sterkere ontwikkeling van hun groeimindset. We stimuleren ze vanaf jonge leeftijd in zichzelf te geloven en versterken hiermee hun zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.  Fouten maken mag, daar leren we van. En na vallen kun je altijd weer opstaan.