Meerjarenstrategie Forte Kinderopvang

Bij Forte willen we alle kinderen de beste basis geven voor de toekomst. En ervoor zorgen dat zij de nieuwsgierigheid die zij hebben hun leven lang blijven ontwikkelen en benutten. Dit vormt de basis van onze Meerjarenstrategie, waarin we de koers hebben uitgezet die we tot en met 2025 willen varen. Hierin spelen duurzaamheid en innovaties een hele grote rol.

Onze nieuwe toekomst hebben we ingericht samen met onze medewerkers, clustermanagers en Raad van Toezicht, maar óók samen met een afvaardiging van onze kinderen. Zij hebben ook inspraak in onze plannen. Want kinderen zijn de leiders en veranderaars van de toekomst: de toekomstbouwers.

Meerjarenstrategie in beeld

Hieronder zie je onze Meerjarenstrategie gevat in een illustratie. Zo krijg je een goed beeld van onze plannen voor de komende jaren en wat deze bijdragen aan de ontwikkeling van je kind! Deze kun je hier ook openen in een PDF.

 

Forte Meerjarenstrategie

SAMEN MAKEN WE DE WERELD VAN MORGEN

Missie, visie en Fortewaarden
Onze missie blijft onveranderd: samen het beste uit jezelf halen. Ook onze Fortewaarden Veilig, Welkom, Groei en Lef blijven onze leidraad bij het pedagogisch handelen. Onze visie wijzigt wel.

Missie, visie en Fortewaarden
Onze missie blijft onveranderd: samen het beste uit jezelf halen. Ook onze Fortewaarden Veilig, Welkom, Groei en Lef blijven onze leidraad bij het pedagogisch handelen. Onze visie wijzigt wel.

Onze visie voor komende jaren hebben we met elkaar vastgesteld: Samen geven we kinderen de beste basis voor de toekomst en stimuleren we blijvende nieuwsgierigheid.

De komende jaren focust Forte zich op twee hoofdsporen: Duurzaamheid & Leren leren en Forte als laboratorium. Hieronder lees je daar meer over!

Lees meer

DUURZAAMHEID & LEREN LEREN

We kiezen hierbij bewust voor een groene wereld waarin duurzaamheid centraal staat. We gaan leren leren met echte materialen en halen de wereld naar binnen. En bij het leren leren ontdekken we hoe je je nieuwsgierigheid een leven lang kunt blijven ontwikkelen.

FORTE ALS LABORATORIUM

We vinden het belangrijk dat kinderen leren dat ze vorm kunnen geven aan verandering en vernieuwing. Dat zij de bouwers zijn van een duurzamere toekomst. Daarnaast gaan we figuurlijk het laboratorium in, waar we kennis maken met wetenschap en nieuwe technologieën.

FOCUS 2022

Naast deze twee hoofdsporen voor de komende 5 jaar worden er ieder jaar enkele accenten bepaald die volgens ons extra aandacht nodig hebben. Zoals inclusie & diversiteit: er is ruimte voor iedereen en ieders verschillen. Ook onderzoeken we hoe we een nog uitdagender aanbod kunnen doen aan oudere BSO kinderen. En zo we hebben nog veel meer plannen voor de toekomst!