Directie, Bestuur en Raad van Toezicht

Directie 

De dagelijkse leiding van Forte Kinderopvang is in handen van de directie, bestaande uit:

  • Arthur de Flart, bestuurder
  • Erica Jaasma, directeur kinderopvang

Clustermanagers

De dagelijkse leiding over de locaties ligt bij de clustermanagers. Per locatie kun je zien wie dat is.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van Stichting Forte Kinderopvang. De werkzaamheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Forte Kinderopvang.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt volgens moderne governance principes toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De werkzaamheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Forte Kinderopvang. De Raad van Toezicht is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK).

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Lourine Mechielsen-Tol, voorzitter, lid remuneratiecommissie
  • Grada Blok, vicevoorzitter, lid remuneratiecommissie
  • Cora Vonk, lid
  • Andries Timmerman, lid auditcommissie
  • Navied Tavakolly, lid auditcommissie

 

Arthur de Flart
Arthur de Flart
Arthur de Flart
Bestuurder Forte Kinderopvang
Bij Forte Kinderopvang zijn kinderen toekomstbouwers. Zij zijn de leiders en veranderaars van de toekomst. Hierbij richten we ons op een duurzame wereld en leren de kinderen dat zij hier invloed op hebben. Dat vraagt om een groeimindset en veel nieuwsgierigheid. Zo geven we bij Forte alle kinderen de beste basis voor de toekomst en laten we kinderen een leven lang groeien.