Missie, visie en waarden

MISSIE

Forte Kinderopvang laat je groeien. Maar groeien doe je niet alleen. Daar heb je anderen voor nodig. Want samen weet en kun je meer. Wij werken elke dag samen met kinderen, hun ouders of opvoeders, het onderwijs en andere organisaties aan een basis voor het leven. Samen laten we kinderen volledig tot bloei komen. En als we dit bereiken, groeien we allemaal.

Forte Kinderopvang heeft daarom als missie: “Samen het beste uit jezelf halen”.

VISIE
Samen geven we kinderen de beste basis voor de toekomst en stimuleren we blijvende nieuwsgierigheid!

FORTEWAARDEN
Forte heeft eigen kernwaarden vastgesteld: de Forte waarden. Deze waarden staan in verbinding met onze pedagogische (STER) waarden van ons pedagogisch beleid. De pedagogische STER waarden zijn het kompas voor het uitvoeren van ons pedagogisch handelen; de Forte waarden zijn de leidraad voor het dagelijks handelen binnen Forte Kinderopvang. Aan de basis van zowel de STER- als de Forte waarden staat de missie  “Samen het beste uit jezelf halen”.

De Forte waarden geven richting aan onze hele organisatie. Hier lees je er meer over. 

Daarnaast hebben we een Meerjarenstrategie voor de komende 5 jaar. Hier lees meer over onze duurzame en ambitieuze Meerjarenstrategie!