Samenwerken

Forte Kinderopvang werkt met diverse partijen intensief samen vanuit haar visie en kennis over kinderopvang. Ruim 50 jaar professionele ervaring in kinderopvang heeft deze visie gevormd. Dit maakt Forte Kinderopvang tot een krachtige samenwerkingspartner met veel kennis over de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. In de samenwerkingsverbanden die Forte Kinderopvang aangaat staan lange termijn, gelijkwaardigheid, innovatie en wederkerigheid centraal.

Onderwijs

Forte Kinderopvang is al jarenlang een betrouwbare partner voor het basisonderwijs. Van afstemming en overdracht van peuters die van kinderopvang naar de basisschool gaan, tot aan begeleiding en advies bij het invoeren van het continurooster. Wij dragen graag ons steentje bij vanuit onze kennis en ervaring.

Door een intensieve samenwerking met basisscholen zorgen we vervolgens tijdens de basisschoolperiode voor een doorgaande lijn op drie niveaus: onderwijs, opvang en ouders. Zo profiteren kinderen van een samenwerking op maat.

Daarnaast zijn wij ervaren en enthousiaste vormgevers van de Brede School en het Integraal Kindcentrum.

Gemeentes

Uiteraard is Forte Kinderopvang ook ervaren in het samenwerken met gemeentes. Over zowel praktische als beleidsmatige zaken is zeer regelmatig contact. Daarnaast wordt er op verschillende locaties in samenwerking met de betrokken gemeentes nieuwe huisvesting ontwikkeld.

Sport- en culturele instellingen

Ons rijke aanbod aan activiteiten komt onder andere tot stand door intensieve samenwerkingen met lokale sport- en culturele instellingen, Staatsbosbeheer en zwembaden binnen onze gemeentes.

Maar de samenwerking gaat verder. Met enkele sportverenigingen zijn wij een langdurige samenwerking aangegaan door bijvoorbeeld de huisvesting van de BSO en de sportactiviteiten te combineren. Een ander voorbeeld is de samenwerking met zwembad de Witte Brug, zwembad De Hoornse Vaart en zwembad Loos bij onze Zwem BSO’s. Ook hier zijn het de kinderen die profiteren van een intensieve samenwerking tussen kinderopvangorganisatie en maatschappelijke instelling.

Forte als partner

Wat heeft Forte Kinderopvang als samenwerkingspartner te bieden? Meer dan je denkt!

  • Onze pedagogisch medewerkers hebben expertise over de ontwikkeling van het jonge kind en hoe deze te stimuleren. Heb je plannen om onderwijs en opvang voor jonge kinderen te combineren? Of zoek je een ervaren en gedegen partner met kennis van de ontwikkelingsfases van kinderen van 0-4 en 4-12 jaar?
  • Wij zijn ervaren in het organiseren van stimulerende vrije tijdsactiviteiten voor schoolgaande kinderen. Deze kennis brengen wij in op onze eigen vestigingen.
  • Wellicht wil jij ook een Forte vestiging in (de buurt van) uw school of instelling?
  • Of kan Forte Kinderopvang een rol spelen bij de invulling van activiteiten op jouw school of instelling?
  • Of wil je dat uw team begeleid wordt door een ervaren Video Interactie Begeleider en zodoende de kwaliteit van uw opvang, onderwijs of begeleiding naar een hoger plan brengen?
  • Of heb je als school of kinderopvangorganisatie behoefte aan ondersteuning bij het invoeren en afstemmen op een (toekomstig) continurooster? Wij assisteren en adviseren hierbij graag!

Ben je op zoek naar een stevige partner op het vlak van kinderopvang en maatschappelijk ondernemen, dan kunnen wij elkaar inhoudelijk of op facilitair vlak versterken.

Contact over samenwerken

Wil je eens vrijblijvend bespreken wat Forte Kinderopvang voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Arthur de Flart, bestuurder: via arthurdeflart@fortekinderopvang.nl, of via 0251-658058.