De Oudercommissies (OC) vertegenwoordigen de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers. De Oudercommissie Akersloot vertegenwoordigt alle vestigingen in Akersloot. De OC komt zelfstandig, of in overleg met ouders, met voorstellen en ideeën rondom de opvang. Op organisatieniveau worden de commissies vertegenwoordigd door de Centrale Oudercommissie.

OC POV De Peuterbeuk is bereikbaar op oc.povpeuterbeuk@fortekinderopvang.nl en bestaat uit:

  • Jordy van Duin (POV De Peuterbeuk)
  • Christie de Vries (POV De Peuterbeuk)

OC BSO Rembrandtschool
Voor deze vestiging  zijn we op zoek naar leden! Meld je bij interesse graag aan via de aanmeldpagina.

Nieuwsbrief en vergaderingen

Om je op de hoogte te houden van alle Oudercommissie zaken ontvang je op initiatief van de OC via het ouderportaal de nieuwsbrief. Ook ben je welkom bij vergaderingen van de OC. De notulen van de OC vergaderingen worden via de Nieuwsbrief gecommuniceerd, of zijn op te vragen bij de voorzitter van de bewuste Oudercommissie, bij Forte Kinderopvang via susangoudsblom@fortekinderopvang.nl.

Word je ook lid?

Voor de oudercommissies zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden! Naast het feit dat je inspraak hebt in de kwaliteitsverbetering rondom de kinderopvang, biedt het lidmaatschap van de OC meer voordelen. Zo heb je regelmatig een gezellige bijeenkomst met andere ouders. Je bent meer betrokken bij de opvang van je kind en goed op de hoogte van de kwaliteit en inhoud van de kinderopvang van Forte. Ook krijg je meer inzicht in de wet- en regelgeving rondom de kinderopvang en in beleidszaken en protocollen. Als dank ontvang je bovendien elk jaar een extra dag opvang per kind.

Aanmelden kan via de aanmeldpagina.  Ook kun je contact opnemen met de voorzitter van de bewuste Oudercommissie.