VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Als basis voor onze VVE (voor- en vroegschoolse educatie) werkwijze wordt er gewerkt met een integraal VVE-programma. Forte Kinderopvang werkt op het alle peuteropvanglocaties met het programma Uk en Puk.

Er zijn verschillende spel- en ontwikkelingsmaterialen op de locaties. Deze ontwikkelingsmaterialen ondersteunen en stimuleren de kinderen in hun cognitieve, zintuigelijke en motorische ontwikkeling.

Tevens komen de taal en rekenbegrippen aan bod waarmee de kinderen ervaringen kunnen opdoen volgens de ontwikkelingsdoelen vanuit het programma. Via de VVE programma’s worden de kinderen op een speelse manier gestimuleerd. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

 

Op een VVE Peuteropvang zitten kinderen met en zonder VVE indicatie. Kinderen met VVE indicatie worden door het consultatiebureau doorverwezen. Kinderen met een VVE indicatie gaan zoveel mogelijk 4 maal per week een dagdeel naar de peuteropvang.  Voor kinderen met een officiële indicatie via het consultatiebureau geldt dat zij 4 ochtenden kunnen afnemen met een subsidieregeling vanuit de gemeente (voor de eerste twee dagdelen betaalt de ouder een inkomensafhankelijke ouderbijdrage met een aanvulling door de gemeente of belastingdienst en de 3e en 4e ochtend betaalt de gemeente). Meer informatie en uitleg via onze afdeling klantenservice: 0251-658058 of klantenservice@fortekinderopvang.nl