Wennen

De start bij Forte op het kinderdagverblijf of de bso is ontzettend belangrijk. En dat kan de eerste dagen best spannend zijn! Zowel voor je kind, als voor jezelf. Hoe gaat de start precies en hoe kun je dit zo soepel mogelijk laten verlopen?

We starten met een intakegesprek

Bij Forte vindt vlak voor de start altijd een intakegesprek plaats met een pedagogisch medewerker van de groep. Dit is het moment voor jou als ouder om vragen te stellen en om informatie te delen over jouw kind en zijn gewoontes. In dit gesprek maken we ook samen afspraken over de wenperiode. Hoe zie jij dit voor je, heb je specifieke wensen?

Wennen bij Forte – Kinderdagverblijf

De eerste dagen bij een kinderdagverblijf staan in het teken van wennen. We vinden het heel belangrijk dat jouw kind zich prettig en emotioneel veilig voelt. Wij adviseren daarom de aanwezigheid op het kinderdagverblijf rustig op te bouwen. Daarbij stellen we het volgende wenschema voor:

  • Eerste dag 10.00 tot 13.00 uur
  • Tweede dag 10.00 tot 15.00 uur
  • Derde dag 10.00 tot 17.00 uur

De wenperiode gaat in op de eerste dag van het contract. Hoe de wenperiode verloopt, verschilt per kind. Elk kind is anders en reageert anders. Sommige kinderen (en ouders) vinden de eerste dagen heel spannend, anderen veel minder. Het wenschema kan altijd worden afgestemd op de behoeften van je kind. De pedagogisch medewerkers zullen er alles aan doen om het wennen zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit maakt het brengen van je kind de volgende keer makkelijker.

Tip:
Wij adviseren de wenperiode van een baby op het kinderdagverblijf te plannen tijdens de laatste weken van het bevallingsverlof. Mocht je voorkeur hiernaar uitgaan, houd dan rekening met de startdatum bij de opvang. Zo heb jij alle tijd om je kind hierin goed te begeleiden. Je kunt het rustig brengen, alle bijzonderheden bespreken met de pedagogisch medewerkers; alles zonder haasten en stress, zodat je kindje (en jij) ontspannen kan wennen aan een nieuwe omgeving.

Specifieke informatie voor wennen van baby’s

Wennen aan een fles
Wanneer een kind borstvoeding krijgt went het aan het drinken bij de moeder. Om de overgang van thuis naar het kinderdagverblijf soepeler te laten verlopen, is het voor je kind fijn als het al gewend is aan het drinken uit de fles. Het drinken uit een fles vraagt namelijk een heel andere drinktechniek dan aan de borst.

Kinderdagverblijf

Je kind zal in het begin veel nieuwe indrukken opdoen op het kinderdagverblijf, wat veel energie kost. Het is dan prettig voor het kind als het al gewend is aan de fles, zodat dit een vertrouwd gevoel geeft.

Tip:
Het scheelt ook als de baby de fles al door een ander dan de moeder heeft gekregen. Je kind zal hierdoor op het kinderdagverblijf ook meestal makkelijker zijn voeding drinken.

Lekker slapen bij Forte
Slapen is belangrijk om te groeien, om je indrukken te verwerken en weer open te kunnen staan voor nieuwe ervaringen. Jonge baby’s slapen daarom veel.

Tip:
Wij horen regelmatig dat kinderen in een draagzak slapen of dat de ouder het kindje in slaap wiegt. Er zijn veel positieve redenen te benoemen waarom ouders dit doen. Als je je kind veel draagt in een draagdoek, probeer dan ruim voordat je kind naar de opvang gaat, al wat te oefenen met zelfstandig liggen op een speelkleed en slapen in een bedje. Dan maak je het makkelijker voor je kind om te wennen in de kinderopvang, omdat het er al enigszins bekend
mee is.

Wennen aan nieuwe geluiden
Baby’s zijn dol op geluiden en staan open voor nieuwe ervaringen. Dit kan geluid zijn van de stofzuiger, de radio, pratende mensen etc. We zijn snel geneigd om een baby te beschermen tegen deze geluiden. De geluiden worden gezien als negatieve prikkels, maar we kunnen ze ook als ervaringen zien. Wanneer het altijd stil is in de omgeving van je kind, zal het sneller schrikken van een onverwachts geluid.

Op het kinderdagverblijf zijn er diverse geluiden, waaronder het geluid van spelende kinderen. Als je kind niet vaak met geluiden in aanraking komt, kan het hiervan schrikken. Door vroegtijdige ervaringen op te doen aan de eerdergenoemde voorbeelden, zal je kind ontspannen en meer relaxed blijven en rustig verder spelen of slapen.

Tot slot
Natuurlijk is het geen probleem wanneer het jouw kind nog niet lukt om zelfstandig te slapen of uit de fles te drinken. Doe waar je je goed bij voelt, dat is uiteindelijk het belangrijkste. Mogelijk helpen de tips jou en je kind echter een klein stukje op weg om de wenperiode makkelijker te maken. Onze pedagogisch medewerkers hebben veel ervaring en wat thuis niet lukt, lukt bij de opvang soms wel. Samen zorgen we ervoor dat je kind zich veilig en geborgen voelt en zoeken we samen naar wat werkt.

Wennen bij Forte – BSO

Uiteraard is het in het begin altijd even wennen als je kind voor het eerst naar de bso gaat. Omdat het vaak maar om een paar uurtjes na schooltijd gaat, maken we geen gebruik van een specifiek wenschema. Het ene kind voelt zich op dag één op z’n gemak en is snel gewend, terwijl het bij een ander kind wat langer kan duren. We gaan hierover met je in gesprek en stemmen dit af op de behoefte van je kind. Je kind krijgt bij de start een mentor toegewezen die als vast aanspreekpunt fungeert en je kind extra in de gaten houdt.