ZwemBSO

Zwemles is vaak een heel geregel. Om het ouders gemakkelijk te maken bieden wij in samenwerking met het zwembad zwemlessen aan tijdens de naschoolse opvang.

 • Je kind volgt zwemles voor diploma A (en bij enkele zwembaden ook B) tijdens de naschoolse opvang.
 • Je kind wordt gebracht, begeleid en gehaald.
 • Aan het einde van de BSO dag krijg je direct verslag over het welbevinden van je kind.
 • Ouders volgen de zwemlesvorderingen via het online leerlingvolgsysteem van het zwembad.

Wij bieden zwemles tijdens de BSO tijd aan, op diverse locaties in Bergen, Castricum en Heiloo.

ZwemBSO Castricum

ZwemBSO Castricum

De samenwerking tussen Forte Kinderopvang en zwembad De Witte Brug houdt in dat de kinderen zwemlessen -uitgezonderd schoolvakanties- voor het A diploma kunnen volgen op:

 • maandagmiddag: van 17.00 uur tot 18.00 uur (60 min – locaties BSO De Boomhut en Cunera)
 • dinsdagmiddag: van 17.00 uur tot 18.00 uur (60 min- locaties BSO De Boomhut en Cunera)
 • donderdagmiddag: van 15.15 uur tot 16.00uur (45 min- locatie BSO ‘t Vossenvol)

Forte Kinderopvang zorgt voor een vaste pedagogisch medewerker:

 • die uw kind van school haalt, iets te eten en drinken aanbiedt en naar het zwembad brengt;
 • die uw kind begeleidt tijdens het omkleden (het omkleden van alle kinderen wordt in een gemengde kleedkamer begeleidt door twee personen, namelijk de vaste pedagogisch medewerker en een medewerker van de zwemschool);
 • die uw kind overdraagt aan de zweminstructeur;
 • die aanwezig is tijdens de wekelijkse zwemles
 • die uw kind begeleidt tijdens het douchen en aankleden samen met een medewerker van de zwemschool;
 • die u informatie over het welbevinden van uw kind tijdens de zwemles geeft bij het ophalen van uw kind aan het einde van de opvangdag op de vestiging.

Zwembad De Witte Brug zorgt voor:

 • het aanbieden van kwalitatief goede lessen volgens het zwemlesplan, waarbij het kind centraal staat;
 • het aanbieden van verschillende niveaus in verschillende baden. Wanneer uw kind het oranje polsbandje ontvangt kan het binnen één maand afzwemmen. De laatste lessen, die nog gevolgd moeten worden voor het afzwemmen, vinden op andere uren plaats en volgt uw kind buiten bso tijd samen met u als ouder/verzorger;
 • informatie over de vorderingen tijdens de zwemles (inhoudelijke informatie) door middel van een online leerlingvolgsysteem. Via de site van De Witte Brug kunt u de inloggegevens opvragen voor het leerlingvolgsysteem. Via dit leerlingvolgsysteem heeft u zelf inzicht in de vorderingen van uw kind. Gemiddeld zal er één keer per maand beoordeeld worden.
 • informatie over de agenda met afzwemdata, kleding etc. In te zien via www.dewittebrug.com/documenten
 • de mogelijkheid dat u komt kijken tijdens de zwemles op afspraak met zwembad De Witte Brug.
 • Na inschrijving mag uw kind gratis zwemmen op zaterdagochtend van 10.30-12.00 uur, dit uiteraard onder begeleiding van een (betalende) volwassene.

Forte Kinderopvang heeft samen met zwembad De Witte Brug het protocol “veiligheid en verantwoordelijkheid zwemles BSO” opgesteld. Tevens werkt onze vaste pedagogisch medewerker volgens opgestelde werkinstructies voor de zwemBSO.

Deelnemen:

 • uw kind kan vanaf 4 jaar deelnemen aan de zwemBSO; deze les duurt 45 of 60 minuten.
 • is uw kind al bezig met diploma A zwemlessen? Dan kunnen de lessen op het juiste niveau, in overleg met de zwemschool, gevolgd worden tijdens de bso tijd.

Meer informatie over kosten en voorwaarden verwijzen wij je door naar de pedagogisch medewerkers op de groep. Zijn informeren je graag verder.

ZwemBSO Bergen

ZwemBSO Bergen

Al enige jaren biedt Forte zwemlessen aan voor kinderen van BSO De Duinclub en BSO De Rondelaan.  Aangezien er bij Zwembad De Beeck op dit moment geen mogelijkheid is tot zwemles, worden de lessen gegeven in Sportcomplex Hoornse Vaart in Alkmaar.

De lessen zijn bedoeld voor kinderen die starten of bezig zijn met hun A-diploma of B-diploma. Zwemmen via de BSO werkt als volgt:

 • De zwemlessen vinden plaats op maandag tijdens de naschoolse opvang. De zwemlestijden zijn:

16.30-17.30 uur: Zwemdiploma A – ondiepe bad
16.00-17.00 uur: Zwemdiploma A – diepe bad
17.00-18.00 uur: Zwemdiploma B

 • U stemt af met de vestiging wat de mogelijkheden zijn. Na deze afstemming vragen wij u om:
 • Uw kind zelf in te schrijven voor de zwemlessen. Voor inschrijving is het de bedoeling dat u zowel uw kind via de website van De Beeck inschrijft als een mail stuurt naar vos@hollandsportbv.nl. In deze mail kunt u aangeven dat het om een aanmelding gaat waarbij u gebruik maakt van de Forte ZwemBSO. Vervolgens zal uw kind in de juiste groep worden geplaatst.
 • Forte zorgt ervoor dat uw kind onder begeleiding van een vaste pedagogisch medewerker vanaf de BSO heen en weer naar het zwembad wordt gebracht.
 • De kinderen gaan tegelijkertijd heen en terug.
 • Mocht uw kind voor of na zijn of haar zwemles moeten wachten in verband met de zwemtijden van andere kinderen, dan zorgt de pedagogisch medewerker voor goede begeleiding en leuke activiteiten.
 • Ook kunt u uw kind eerder ophalen bij de Hoornse Vaart, mocht u dit willen.

Voor vragen met betrekking tot de ZwemBSO kunt u terecht bij uw vestiging.

Voor inhoudelijke vragen over de zwemlessen of de vorderingen van uw kind, kunt u terecht bij het zwembad.

 

ZwemBSO Heiloo

ZwemBSO Heiloo

BSO kinderen kunnen tijdens de naschoolse opvang zwemlessen voor het A-diploma volgen bij Zwemschool Loos. Meer informatie bij jouw BSO!