Ziektebeleid

Ziek kind naar de opvang

Als een kind zich niet lekker voelt, heeft het extra verzorging en aandacht nodig die we tijdens de opvang niet altijd kunnen bieden. Enerzijds omdat onze organisatie daar niet (voldoende) op is toegerust, anderzijds omdat het in een aantal gevallen in verband met infectiegevaar of besmettingsgevaar niet wenselijk is dat een kind de opvang bezoekt. Om te beoordelen of je kind de opvang al dan niet kan bezoeken, nemen wij in de eerste plaats altijd de gezondheid en het welbevinden van het zieke kind en van andere kinderen als uitgangspunt.

Meer informatie over hoe je je kind ziek meldt of medicijnen meegeeft vind je hier: https://fortekinderopvang.nl/praktische-informatie/kind-ziek/

Infectieziekten

Het RIVM heeft adviezen opgesteld ten aanzien van bepaalde ziektebeelden. Ons ziektebeleid is dan ook op deze adviezen gebaseerd. Dit kun je hier nalezen. Voor vragen over ons ziektebeleid kun je terecht bij de clustermanager op jouw vestiging of via ons contactformulier.

Vaccinaties

Voor Forte staat de veiligheid en het welzijn van kinderen die wij opvang bieden op nummer 1. Wij volgen het beleid vanuit de RIVM dat aangeeft dat een vaccinatiegraad van 95% groepsimmuniteit voor alle kinderen tegen bepaalde ernstige infectieziekten geeft. Op dit moment wordt op onze kinderdagverblijven aan deze norm voldaan.

Beleid vaccinaties Forte Kinderopvang

Wij vragen aan alle ouders, bij het starten met de opvang, of hun kinderen deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Zo monitoren we continu de vaccinatiegraad per vestiging. Deze informatie is vertrouwelijk, en behandelen wij ook zo. Dit doen wij op deze wijze al een aantal jaar.

In het scenario dat bij een kind toch het vermoeden van een besmettelijke infectieziekte uit het vaccinatieprogramma zou worden geconstateerd, dan informeren wij direct ouders van kinderen die (nog) niet gevaccineerd zijn en de GGD. Het zieke kindje wordt tijdelijk geweerd. Zoals bij alle besmettelijke ziekten informeren wij middels informatie op de vestigingen en via het Ouderportaal, vervolgens alle ouders. Deze situatie heeft zich bij Forte Kinderopvang – vanwege de voldoende hoge vaccinatiegraad – nog nooit voorgedaan.

Op de locaties waar wij mogelijk in de toekomst een lagere vaccinatiegraad dan 95% dreigen te krijgen, zullen wij na overleg met de GGD overgaan tot het nemen van aanvullende maatregelen om dit voorkomen.