Centrale Oudercommissie

De Wet Kinderopvang bepaalt dat elk kindercentrum een oudercommissie moet hebben, welke adviesrecht heeft over een aantal onderwerpen die in de Wet worden benoemd. Forte Kinderopvang voldoet aan deze verplichtingen, aangezien alle locaties een oudercommissie hebben of daartoe in staat worden gesteld. Daarnaast kent Forte Kinderopvang een Centrale Oudercommissie (COC) voor inspraak van ouders op centraal beleid. De Centrale Oudercommissie bestaat uit afgevaardigden uit de regionale oudercommissies. De oudercommissies kunnen hun adviesrecht over het Fortebeleid op centraal niveau overdragen aan de Centrale Commissie (mandateren). De COC overlegt minimaal twee keer per jaar met de bestuurder.

Het doel van de Centrale Oudercommissie is de belangen van kinderen en ouders te behartigen binnen de doelstelling van Forte Kinderopvang en de ouders te vertegenwoordigen. De COC bestaat op dit moment uit:

  • Voorzitter Truike Veerman (OC Castricum)
  • Marie-Jose Glansdorf (OC Beemster)
  • Ivon van Loon (OC De Rijp)
  • Roulerende voorzitter (OC Bergen)
  • Roulerende voorzitter (OC Atalanta)
  • Danielle Wiebosch (OC Heiloo)
  • Chantal Althof (OC Egmond)
  • Linda Schaap (OC Stompetoren)

Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het reglement van de Centrale Oudercommissie. Je kunt dit opvragen bij het Centraal Bureau, telefoonnummer 0251-658 058. Heb je vragen of ideeën voor de Centrale Oudercommissie, stuur dan een mail naar: coc@fortekinderopvang.nl.