Kindcentrum De Duif Heiloo officieel geopend

Deel dit artikel

07-09-2020
2 minuten

Kindcentrum De Duif Heiloo officieel geopend

Op vrijdag 4 september opende burgemeester Hans Romeyn kindcentrum De Duif in Heiloo. Onder toeziend oog van alle kinderen, teamleden, partners en bestuurders van het kindcentrum vond de feestelijke opening plaats tijdens het startfeest op De Duif.

Samenwerking

Kindcentrum De Duif staat voor onderwijs, opvang en zorg onder 1 dak voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Het kindcentrum is erop gericht om alle kinderen optimale kansen te bieden en alles wat daarvoor nodig is zoveel mogelijk op maat – rond het kind – te organiseren. Hoewel er achter de schermen al lange tijd werd samengewerkt door de teams van onderwijs en opvang, wordt de samenwerking vandaag officieel geformaliseerd. De ontwikkeling van kindcentra is speerpunt in het strategisch beleid van stichting Tabijn, waar kindcentrum De Duif onder valt.

Drempelverlagend

Clustermanager Marjolein Ruiter van Forte Kinderopvang vertelt: “Kinderen kunnen vanaf 2 jaar bij Peuteropvang De Duif komen spelen of gebruik maken van peutergym. Peuters bekijken groepspresentaties van de kleutergroepen en komen lezen in de schoolbibliotheek. Door de intensieve samenwerking met de kleutergroepen is de drempel voor kinderen naar het basisonderwijs een stuk lager. Het is ook prettig voor ouders dat kinderen vanaf 7.30 uur terecht kunnen voor de voorschoolse opvang en na schooltijd buitenschoolse opvang tot 18.30 uur kunnen afnemen op BSO De Duif. Het kan bij ons allemaal op één plek, en dat is prettig voor ouders en voelt voor kinderen heel vertrouwd.“

Ontwikkeling op maat

Annemiek van de Vliet, directeur van kindcentrum De Duif vult aan: “De teams van onderwijs en opvang hebben samen gewerkt aan één pedagogisch beleid en werken beide met de Kanjertraining. Zo zorgen wij voor een doorgaande lijn en eenduidige afspraken. Dat is duidelijk voor de kinderen. De teamleden stemmen alle activiteiten met elkaar af en overleggen over wat er voor de ontwikkeling van het kind nodig is. Zo kunnen we enerzijds extra uitdaging bieden om alles uit de kinderen te halen en anderzijds begeleiding bieden als de ontwikkeling van kinderen niet vanzelf gaat.”

Specialisten

Annemiek vervolgt: “Soms is er specialistische hulp nodig. Dat gebeurt door middel van ondersteuning in en buiten de groep. Tijdens de peutergym en bij screening in de kleutergroepen kunnen achterstanden op het gebied van bewegen snel worden opgespoord en behandeld door kinderfysiotherapie Nelissen, die ook onder ons dak te vinden is. Professionele ondersteuning bij dyslexie en dyscalculie kan ook op het kindcentrum plaatsvinden, verzorgd door de RID. En wat natuurlijk ook heel mooi is, is dat alle kinderen op het kindcentrum gebruik kunnen maken van de Bieb op School, óók in ons eigen gebouw!”

Muziekfeest

Na de officiële opening volgden alle kinderen muzikale workshops, waarvan gezamenlijk één mooie uitvoering is gemaakt. Tijdens die muziekpresentatie werd ook juf Willy van Kampen in het zonnetje gezet. Zijn nam afscheid van De Duif om te gaan genieten van haar pensioen.