Peuteropvang

2-4 jaar

Spelen is groeien. Door actief bezig te zijn en samen te spelen stimuleren kinderen hun spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Zo leggen we binnen onze peuteropvang een stevig fundament voor het basisonderwijs, zodat de kinderen tot bloei komen binnen een doorgaande leerlijn.

Rondleiding

ontwikkelingsstimulering

Al onze peuterspeelzalen zijn al enige tijd omgevormd tot peuteropvang. Peuteropvang is kortdurende, brede ontwikkelingsstimulering voor peuters van 2-4 jaar, met als doel een betere afstemming tussen kinderopvang, peuteropvang en basisonderwijs. Dit is gebeurd in het kader van de “Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk” zoals dat door de overheid is bepaald.

Al onze peuterspeelzalen zijn al enige tijd omgevormd tot peuteropvang. Peuteropvang is kortdurende, brede ontwikkelingsstimulering voor peuters van 2-4 jaar, met als doel een betere afstemming tussen kinderopvang, peuteropvang en basisonderwijs. Dit is gebeurd in het kader van de “Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk” zoals dat door de overheid is bepaald.

 • Elke peuteropvanggroep wordt begeleid door 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers.
 • Onze peuteropvang is open van 8.30-12.00 uur
 • Een peuter komt minimaal twee gekoppelde dagdelen van 3,5 uur.
 • Eén groep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 2/2,5 – 4 jaar.
 • Er wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden. VVE is een spel – en taalprogramma waardoor peuters de taal spelenderwijs goed leren beheersen in een stimulerende omgeving. Forte Kinderopvang gebruikt hiervoor het programma Uk & Puk, en op de Preschools in Castricum IPC.
 • Daarnaast bieden wij workshops, uitjes en activiteiten volgens Forte beleid en binnen Uk & Puk en IPC thema’s.
 • Inclusief drinken, vers fruit  en luiers.
 • De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk:
  • Ouders die allebei werken of alleenstaande werkende ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl waardoor u een groot gedeelte van de opvangkosten terug kan krijgen.
  • Ouders uit kostwinnersgezinnen (gezinnen waarbij één van beide ouders werken) en niet-werkende ouders krijgen de peuteropvang voor een deel gesubsidieerd door de gemeente.
 • Op een VVE Peuteropvang zitten kinderen met en zonder VVE indicatie. Kinderen met VVE indicatie worden door het consultatiebureau doorverwezen. Kinderen met een VVE indicatie gaan zoveel mogelijk 4 maal per week een dagdeel naar de peuteropvang. Kinderen zonder indicatie gaan minimaal 2 gekoppelde dagdelen per week.
 • Voor kinderen met een officiële indicatie via het consultatiebureau geldt dat zij 4 ochtenden kunnen afnemen met een subsidieregeling vanuit de gemeente (voor de eerste twee dagdelen betaalt de ouder een inkomensafhankelijke ouderbijdrage met een aanvulling door de gemeente of belastingdienst en de 3e en 4e ochtend betaalt de gemeente). Voor meer informatie en uitleg kun je terecht bij onze afdeling klantenservice: 0251-658058 of klantenservice@fortekinderopvang.nl.

Voor de vestigingen in Heerhugowaard kunnen andere voorwaarden gelden. Kijk hiervoor op de pagina van de betreffende vestiging.

Lees meer

VVE

De vestigingen van Forte Kinderopvang werken met programma’s die VVE gecertificeerd zijn. Voor- en Vroegschoolse Educatie is het werken volgens een vast dagritme waarbij spraak/taal-, reken- en sociaal/emotionele en motorische vaardigheden van het kind gestimuleerd worden. Uk & Puk is een VVE programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar dat door Forte wordt gebruikt bij haar peuteropvang. Bij de Preschools in Castricum wordt gebruikt gemaakt van IPC. Binnen de programma’s blijven kinderen het vertrekpunt: het stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen extra en maakt de overgang naar de basisschool makkelijker.

De vestigingen van Forte Kinderopvang werken met programma’s die VVE gecertificeerd zijn. Voor- en Vroegschoolse Educatie is het werken volgens een vast dagritme waarbij spraak/taal-, reken- en sociaal/emotionele en motorische vaardigheden van het kind gestimuleerd worden. Uk & Puk is een VVE programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar dat door Forte wordt gebruikt bij haar peuteropvang. Bij de Preschools in Castricum wordt gebruikt gemaakt van IPC. Binnen de programma’s blijven kinderen het vertrekpunt: het stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen extra en maakt de overgang naar de basisschool makkelijker.

Dit alles wordt geobserveerd en bijgehouden met een registratiesysteem. Het programma werkt vanuit een drietal opvoedingsdoelen: de doelen van Riksen-Walraven, het pedagogisch kader kindercentra en de SLO doelen (dit zijn de kerndoelen die gelden voor het basisonderwijs). Hierdoor sluit de peuteropvang aan op elk gebruikt kleuterprogramma op de vervolgschool van het kind.

Op een VVE vestiging zitten kinderen met en zonder VVE indicatie. Kinderen met VVE indicatie worden door het consultatiebureau doorverwezen. Kinderen met een VVE indicatie gaan zoveel mogelijk 4 maal per week een dagdeel naar de peuteropvang. Kinderen zonder indicatie gaan minimaal 2 dagdelen per week.

Lees meer

Onze Peuteropvang locaties

In basisschool de Branding in Egmond aan Zee is in een eigen lokaal de gelijknamige peuteropvang te vinden. Het lokaal is gezellig ingericht met diverse speelhoeken voor de... Lees verder

Pastoor van Kleefstraat 19
Intensieve samenwerking school Soepele overgang basisschool Bekijk alle pluspunten
+pluspunten

Peuteropvang De Berenboot (voorheen De Troetertjes) is te vinden naast basisschool de Windhoek in Egmond Binnen. Hier zijn ook kinderdagverblijf De Berenboot en BSO Herenweg te... Lees verder

Herenweg 72 c
Soepele overgang basisschool Programma's afgestemd op leeftijd en belangstelling Bekijk alle pluspunten
+pluspunten

Peuteropvang Meander is gehuisvest in een eigen lokaal van basisschool de Meander. De ruimte is overzichtelijk en ruim ingericht met verschillende hoeken waarin de kinderen zich... Lees verder

De Hucht 2
Soepele overgang basisschool Intensieve samenwerking school Bekijk alle pluspunten
+pluspunten

Verscholen achter het groen van de karakteristieke Holleweg, is Peuteropvang Teddybeer gevestigd in een ruim eigen pand. De ligging van de vestiging leent zich goed voor uitstapjes... Lees verder

Holleweg 149a
Naar buiten! Programma's afgestemd op leeftijd en belangstelling Bekijk alle pluspunten
+pluspunten

Peuteropvang Mariënstein is gehuisvest in een gezellige ruimte binnen basisschool De Duif. De peuters werken hierin veel samen met de oudere groepen, waardoor peuteropvang en... Lees verder

Mariënstein 180-A
Soepele overgang basisschool VVE programma Bekijk alle pluspunten
+pluspunten

In een gezellig eigen lokaal in basisschool de Zuidwester is peuteropvang (POV) Boekenstein te vinden. POV Boekenstein is gezellig ingericht en ingedeeld in hoeken waarin de... Lees verder

Boekenstein 43a
Naar buiten! Programma's afgestemd op leeftijd en belangstelling Bekijk alle pluspunten
+pluspunten

Peuteropvang ’t Wavertje is gehuisvest aan ’t Waver, nabij OBS W.J. Driessenschool. De ruimte is overzichtelijk en ruim ingericht met verschillende speelhoeken waarin de... Lees verder

Het Waver 43
Programma's afgestemd op leeftijd en belangstelling Naar buiten! Bekijk alle pluspunten
+pluspunten

Peuteropvang (POV) De Boomhut is gevestigd in het multifunctioneel centrum De Boomgaard in Zuidoostbeemster, tezamen met  Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang (BSO) De... Lees verder

Middenpad 3
VVE programma Intensieve samenwerking school Bekijk alle pluspunten
+pluspunten

Peuteropvang (POV) De Speelhut is gevestigd aan Tobias de Coenestraat 5 in Middenbeesmter, nabij OBS De Blauwe Morgenster, de bibliotheek en Buitenschoolse opvang (BSO) de... Lees verder

Tobias de Coenestraat 5
Naar buiten! Programma's afgestemd op leeftijd en belangstelling Bekijk alle pluspunten
+pluspunten