Leden gezocht

Forte Oudercommissie

De Oudercommissies (OC) vertegenwoordigen de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers. Elke vestiging van Forte Kinderopvang heeft een OC. De OC komt zelfstandig, of in overleg met ouders, met voorstellen en ideeën rondom de opvang. Per vestiging is er een oudercommissie actief. Op organisatieniveau worden de commissies vertegenwoordigd door de Centrale Oudercommissie.

Voordelen lid Oudercommissie

We zijn op zoek naar nieuwe OC leden, met als voordelen:

  • Inspraak in de kwaliteitsverbetering rondom de kinderopvang.
  • Regelmatig een gezellige bijeenkomst met andere ouders.
  • Meer betrokkenheid bij de opvang van je kind en goed op de hoogte zijn van de kwaliteit en inhoud van de kinderopvang van Forte.
  • Meer inzicht in de wet- en regelgeving rondom de kinderopvang en in beleidszaken en protocollen.
  • Als dank ontvang je bovendien elk jaar een extra dag opvang per kind.

Word jij ook lid?

  • Alle informatie over de Oudercommissie van jouw vestiging vind je in de Ouderapp bij de informatiepagina’s. Deze vind je via “Mijn Locatie”, (scroll eventueel naar beneden) en klik op de naam van je vestiging. Selecteer vervolgens het kopje “Jouw Oudercommissie”.
  • Aanmelden kan via onderstaand inschrijfformulier. Ook kun je contact opnemen met de voorzitter van de Oudercommissie. Kijk voor meer informatie bij de OC van jouw regio.
  • Vervolg na aanmelding:
    – Na aanmelding als geïnteresseerde ouder word je door de voorzitter van de oudercommissie uitgenodigd voor kennismaking en het bijwonen van een vergadering.
    – Tijdens de vergadering krijg je informatie over de taken/tijdsbesteding en wordt door alle partijen besloten tot officiële toetreding.
    – Na officiële toetreding ontvang je vanuit Forte Kinderopvang meer informatie en krijg je toegang tot de oudercommissie groep via de Forte intranet/app om elkaar te informeren, te communiceren en samen te werken.

Voor vragen en meer informatie kun je terecht bij de centrale contactpersoon Oudercommissies van Forte Kinderopvang, op 0251-658058 of per mail susangoudsblom@fortekinderopvang.nl.

Aanmelden


  • Ik meld me aan als geïnteresseerde voor de OC van: