Uitbreiding van Boekstart

Deel dit artikel

31-01-2022
2 minuten

Uitbreiding van Boekstart

Deze week gaan we op twee nieuwe peuteropvanglocaties beginnen met Boekstart in de Kinderopvang. Bij POV ’t Drempeltje en POV De Peuterbeuk beginnen de kinderen deze week met Boekstart. Zo leren ze dat samen lezen niet alleen leuk maar ook heel leerzaam is: het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van je kind, en het verhoogt de concentratie!

boekstart

Boekstart is een leesbevorderingsprogramma en initiatief vanuit de Bibliotheek, waarbij een consulent van de bieb komt voorlezen.

Bij de locaties van Forte werd al veel voorgelezen, maar met de komst van het project Boekstart is er nog meer aandacht voor voorlezen. Boekstart loopt al enkele jaren bij meerdere vestigingen van Forte. Binnen het programma zijn pedagogisch medewerkers speciaal geschoold in interactief voorlezen. Ook is er ruimte voor een boekencollectie en een gezellige leesplek bij de kinderdagverblijven. De kinderen bezoeken daarnaast 1x per maand de bibliotheek waar voorgelezen wordt, en ook worden zij 1x per maand bezocht door iemand van de Bibliotheek die komt voorlezen op de locatie.

Het programma heeft als doel het lezen met heel jonge kinderen te bevorderen, én wil ouders laten genieten van het voorlezen met hun kinderen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong hebben in later lees- en taalonderwijs. Hier hebben ze dus hun hele leven voordeel van. De Bibliotheek ondersteunt de kinderopvang met een aantrekkelijke (voor)leesplek op de locatie, een collectie geschikte boekjes, deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers, betrekken van ouders, een voorleesplan en samenwerking in een leesbevorderingsnetwerk.

Meer informatie vindt u op www.boekstart.nl.