WELKOM TERUG!
22-05-2020
1 minuut

Welkom terug! We zijn blij de kinderen weer te ontvangen! En zoals bekend gemaakt door de overheid gaat op 8 juni het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is. De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen zoals die zijn afgesproken in het contract.

Ouders worden via de Ouderapp over alle details en coronamaatregelen omtrent de heropening van onze locaties geïnformeerd. Ook vindt u hier meer informatie voor ouders. 

Noodopvang
Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt tot 8 juni. Ouders die noodopvang afnemen worden hierover in een apart brief verder geïnformeerd. Meer info kunt u ook lezen op www.fortekinderopvang.nl/noodopvang.

We hebben de kinderen gemist en zijn blij, naast de noodopvang, weer volop te kunnen bijdragen in de ontwikkeling van kinderen en het ontzorgen van ouders in deze lastige tijd!

Deel dit nieuws