Tips bij thuisonderwijs

Deel dit artikel

04-01-2021
4 minuten

Tips bij thuisonderwijs

“Het wachtwoord werkt niet. Waar is dat werkboekje nou gebleven? Waarom doet de camera het niet? Eén seconde, ik kom zo bij je om je te helpen…”

Vandaag zijn de meeste kinderen gestart met onderwijs thuis. Dat is weer even aanpoten en wennen voor iedereen. We geven je daarom graag wat tips bij thuisonderwijs van het NJI!

1. Houd het haalbaar

Thuis leren gaat het beste als het ook leuk is, waardoor het vol te houden is voor de kinderen en jongeren zelf, maar vooral ook voor jou als ouder. Dit doe je door het ontspannen te houden en de druk niet te hoog op te voeren.

Vast ritme
Een vast ritme helpt om het leuk te houden voor iedereen. Je kunt schoolwerk over de dag verdelen en afwisselen met ontspanning, eet- of drinkmomenten en buiten spelen. Hanteer het schema niet te strak. Wanneer kinderen afdwalen, onrustig worden of juist hangerig, kan het goed zijn om even een andere activiteit te gaan doen.

Ook middelbare scholieren hebben baat bij een vast ritme. Helemaal als de schoolweek bestaat uit contactmomenten en online lessen, zoals nu binnen het praktijkonderwijs en voor examenleerlingen.

Meer schermtijd
Veel thuisonderwijs vindt digitaal plaats. Als kinderen thuisonderwijs krijgen en meer thuis zijn dan gebruikelijk, is er meer tijd voor digitale afleiding. Bij veel gezinnen neemt de schermtijd daarom toe. Tips en advies over schermtijd vind je op de volgende websites:

Ouder of docent?
De relatie tussen ouder en kind – als leerkracht en leerling – kan spanning opleveren. Wees je bewust van de veranderde relatie. Als ouder ben je in de meeste gevallen niet getraind als thuisonderwijzer én moet je dit combineren met werk of de zorg voor andere kinderen of familieleden. Als het een dag niet lukt, dan lukt het niet. Zoek dan samen ontspanning in andere activiteiten. Je blijft op de eerste plaats ouder.

2. Wissel werken en bewegen af

Voor alle kinderen is het belangrijk om gedurende de dag te bewegen. Sommige kinderen hebben extra veel behoefte aan beweging en sport. Het is goed om beweging te stimuleren. Buiten sporten en bewegen is voor kinderen gelukkig nog steeds mogelijk, bijvoorbeeld op pleintjes en in parken. Ook voor kinderen die geen lid zijn van een sportclub zijn er via de gemeente mogelijkheden om te gaan sporten.

 

3. Praat met anderen over hoe het gaat

Zorg dat er voor iedereen ruimte is om te vertellen hoe het gaat, en om vragen te stellen. Iedereen doet z’n best en probeert zo goed mogelijk de maatregelen te volgen. Wennen aan veranderingen gaat soms goed en soms ook niet. Het helpt om deze ervaringen met elkaar en met anderen te delen. Vertel wat je zelf doet als het even niet goed gaat. Dat kan anderen helpen. Dit is onderling thuis belangrijk, maar ook in het contact met school en met hulpverleners, als die er zijn. Je bent niet alleen!

Het is voor kinderen fijn om na afloop van een paar uur werken even na te praten. Vraag bijvoorbeeld wat ze hebben geleerd. Niet om hen te controleren, maar om te laten zien dat je het schoolwerk serieus neemt en het samen goed af te sluiten.

4. Organiseer op tijd hulp

Als het geven of ontvangen van thuisonderwijs niet goed gaat, is het belangrijk om hulp in te schakelen. Soms lukt onderwijs op afstand niet goed, omdat er thuis spanningen zijn, of omdat er geen middelen zijn, zoals een computer of internet. Je kunt hiervoor terecht bij de school. Zij kunnen meedenken over oplossingen. Lees ook wat je kunt doen om spanningen te voorkomen en wat je kunt doen als ze (te) hoog oplopen.

Het kan soms ingewikkeld zijn om de activiteiten in de week te organiseren. Bijvoorbeeld omdat jongere kinderen in het gezin wel naar school gaan en oudere kinderen niet. Neem contact op met de docent of iemand anders van school als dit moeilijkheden oplevert.

Bron: NJI

Jeugdgezondheidszorg

We hopen dat je iets hebt aan de tips bij thuisonderwijs. Heb je vragen over de gezondheid en het welbevinden van je kind en je gezin? Bijvoorbeeld over de invloed van schermgebruik, of hoe houden we het gezellig en leefbaar? De GGD jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen staan klaar om verder te helpen. Ze zijn tijdens kantooruren te bereiken via het centrale telefoonnummer van GGD Hollands Noorden: 088–01 00 550.

Inspiratie bij activiteiten

Zoek je nog leuke inspiratie bij activiteiten voor je kinderen? Op onze website hebben we een hele reeks aan leuke activiteiten voor kinderen op een rij gezet. Ook vind je er inspiratie voor jou als ouder, zoals een gratis webinar hoe om te gaan met de situatie waarin kinderen thuis zitten en ouders voor thuisonderwijs moeten zorgen. En ook vind je hier tips bij het praten met kinderen over corona. Bekijk alles op fortekinderopvang.nl/inspiratie.


Anderen lazen ook: